• Pabx การใช้โทรศัพท์สำนักงานกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ pabx PABX การใช้โทรศัพท์สำนักงานกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ 141201 01

PABX : การใช้โทรศัพท์สำนักงาน กับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

“โทรศัพท์สำนักงาน” เป็นอุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารที่สำคัญอย่างมากภายในองค์กรภายใน และเพื่อการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม่ ที่การติดต่อและทำธุรกิจเพียงแค่ภายในประเทศอาจจะไม่ช่วยส่งผลให้ธุรกิจก้าวหน้าไปได้ดีอย่างเท่าทันเท่ากับการลงทุนและติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ย่อมจะสร้างโอกาสและผลตอบแทนที่ดีและเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่า การพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ระดับ Worldwide จึงเป็นสิ่งที่นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลควรที่จะพิจารณาและหาโอกาสในการลงทุนกับธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและกำไรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับการเติบโตขององค์กรให้เป็นผู้นำทางการทำธุรกิจที่ก้าวไกลกว่าองค์กรอื่นๆ 

การเลือกลงทุนหรือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับระหว่างประเทศนั้น ย่อมต้องนำมาซึ่งความรับผิดชอบในระดับที่มากกว่า และต้องสร้างองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการภายในองค์กร และคุณภาพของบุคลากรภายในที่ต้องมีความพร้อมเพื่อสร้างความทัดเทียมกับความเป็นสากล เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด นอกจากนี้ความทันสมัยของอุปกรณ์ภายในสำนักงานที่ต้องมีความเพรียบพร้อมและใช้งานได้อย่างทันสมัยที่สุด อย่างอุปกรณ์การสื่อสารในองค์กร ที่เรียกว่า ระบบโทรศัพท์ในสำนักงาน หรือระบบตู้สาขานั้นก็มีความสำคัญที่จะต้องเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ทันสมัย อย่างระบบโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต ที่ใช้งานผ่านระบบ Cloud เพื่อความสามารถในการติดต่อกับคู่สายได้อย่างมากกว่า เพื่อให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการในระดับบที่มากกว่า อีกทั้งในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ที่ต้องมีความสเถียรภาพและความรวดเร็วเป็นอย่างมาก ที่ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการโทรในประเทศ จึงควรที่จะต้องใช้ระบบโทรศัพท์ IP-PBX หรือ PABX มาแทนการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PBX เดิม ที่สะดวกและสามารถติดต่อกับคู่สายได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเก็บข้อมูลบน Cloud ที่ตอบโจทย์การโทรที่ปนะหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

Pabx การใช้โทรศัพท์สำนักงานกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ pabx PABX การใช้โทรศัพท์สำนักงานกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ 141201 600x476

Pabx การใช้โทรศัพท์สำนักงานกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

Photo by Dane Deaner on Unsplash

ด้วยระบบ Pabx ในโทรศัพท์สำนักงาน พร้อมการทำงานจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบ IP Phone ที่จะช่วยให้การติดต่อในสำนักงานเป็นเรื่องที่สะดวกยิ่งกว่าการใช้ระบบตู้สาขาแบบเดิมที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานจำกัดแลเสียเวลาในการติดตั้ง ต่างจากระบบโทรศัพท์ในสำนักงานของ YaleComที่เปลี่ยนระบบการสื่อสารให้อยู่ใน Cloud เพื่อการเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วน พร้อมฟังก์ชั่นการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพในระบบโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้ถึง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านโทรศัพท์สำนักงาน ผ่านการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องรอใช้งานบนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะในสำนักงานอีกต่่อไป พร้อมทั้งช่วยให้การโทรทางไกลหรือการตืดต่อสื่อสารระหว่างประเทศก็ทำได้อย่างง่ายๆ และประหยัดเงินค่่าโทรได้อย่างมหาศาล จากระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ที่ทำให้องค์กรของคุณดำเนินการติดต่อสื่อสารธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือและมืออืาชีพ 

.

.

Photo by Tirza van Dijk on Unsplash

2019-01-05T09:58:03+00:00