• ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่ ตู้สาขา ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่ 110207 01 1200x799

ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่

การเลือกใช้ระบบตู้โทรศัพท์สาขาและระบบ Call Center เพื่อการสื่อสารและติดต่อประสานงานในสำนักงาน ให้การทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจที่ตรงกัน ก็ต้องอาศัยการทำงานของระบบโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานด้านการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุดแก่องค์กรธุรกิจได้อย่างไม่มีปัญหาทางด้านสัญญาณรบกวน ความคมชัด อีกทั้งปัญหาด้านการติดตั้ง

เนื่องจากด้วยการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานและระบบตู้สาขาในรูปแบบ PBX แบบเดิมนั้น มีข้อเสียด้านการใช้งานอย่างมาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางการใช้งานที่ผู้ใช้งานมักจะประสบปัญหาอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการใช้งาน ที่ต้องมีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ อีกทั้งยังต้องมีพนักงานเฝเาประจำที่ต้องคอยดำเนอนการปรับเปลี่ยนสาย และการใช้งานผ่านสาย LAN ที่ทำให้เสียโอกาสในการติดต่อสื่อสารนอกสถานที่และเวลาทำการที่มีจำกัด การเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานในองค์กรจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกใช้บริการจากระบบรุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างดีและสะดวกยิ่งกว่า

*อ่านบทความ voip ระบบโทรศัพท์จากเทคโนยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อมีศักยภาพ*

ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่ ตู้สาขา ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่ 110202 01

ตู้สาขาบน Cloud ที่สุุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแบบใหม่

Photo by Kevin Ku on Unsplash

ซึ่งระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่นั้นต่างก็มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ออกแบบและปรับปรุงมาเพื่อการติดต่อสื่สารด้านธุรกิจโดยเฉพาะ โดยอิงจากความจำเป็นและพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาให้ระบบโทรศัพท์มีความเสถียรภาพและปรับปรุงระบบการโทรให้เปลี่ยนไปใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ Cloud ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยการติดตั้งเหมือนกับระบบ PBX แบบเดิม อีกทั้งยังมีข้อดีในแง่ของการประหยัดงบประมาณด้านค่าโทร เพราะระบบโทรศัพท์บน Cloud นั้นสามารถโทรหากันฟรีได้ แถมยังสามารถใช้งานเคลื่อนที่ได้จากอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา อย่างสมาร์ทโฟน และแล็ปท็อปเคลื่อนที่ โดยสามารถใช้งานเป็นเบอร์โทรสำนักงานได้ จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องติดต่อสื่สารได้แค่ภายในสำนักงานเหมือนการใช้ระบบโทรศัพท์แบบเก่าอีกต่อไป

เรียกได้ว่าระบบโทรศัพท์สำนักงานรูปแบบใหม่บน Cloud นั้น ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ให้แก่องค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และด้วยระบบการทำงานของตู้สาขาโทรศัพท์จาก YaleCom ที่มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้มีความเสถียรภาพสูงมากที่สุด ด้วยการนำเทคโนโลยีของระบบ Cloud มาใช้งานกับระบบโทรศัพท์เพื่อการเชื่อมต่อของระบบโทรศัพท์ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำกัดการใช้งานและสถานที่ในการติดต่อด้านธุรกิจ อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเสียงที่มีความเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ที่ได้ระบบเสียงคมชัดแบบ HD ในทุกๆ คู่สาย ให้สามารถใช้ติดต่อและประสานงานทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนแม่นยำ ไม่ว่าจะประสานงานภาในองค์กร หรือประสานงานเพื่อการบริการกับทุกๆ คู่สายสนทนาได้อย่างไม่ติดขัด

.

.

Cover Photo by Thomas Wong on Unsplash

2019-02-11T14:40:49+00:00