• ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการทำงานสำหรับองค์กร ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการทำงานสำหรับองค์กร fdkjgdk5sd132

ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการทำงานสำหรับองค์กร

ตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ให้องค์กร ธุรกิจ บริษัทต่าง ๆ ได้ติดตั้งเพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่ต้องใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการติดต่อสื่อสารหรือดำเนินงานทางธุรกิจหรือการทำงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสั่งซื้อ เป็นต้น ที่การติดตั้งตู้สาขาช่วยการการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทั้งภายนอกและภายในเป็นของตัวเอง ที่ใช้สำหรับการสื่อสารสำหรับองค์กร บริษัท ธุรกิจและองค์กร

โดยในปัจจุบัเทคโนโลยีจาก Cloud เข้ามามีบทบาทและพัฒนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือการติดตั้งตู้สาขา อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone โดยเป็นการรวมของเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปเข้ากับระบบโทรศัพท์ระบบ voip ที่ทาง Yale Com ได้เปิดให้บริการระบบโทศัพท์สำนักงานจาก Cloud Technology ที่องค์กรไม่จำเป็นต้องต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน. สเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า โดยทำให้การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มีความสามารถมากขึ้น เชื่อมต่อได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารผ่านทางระบบโทรศัพท์แบบเดิม รวมถึงสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ผ่านการทำงานที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต
ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ PABX นั้นมีหลักการทำงานดังนี้

สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขานั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการทำงานสำหรับองค์กร ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการทำงานสำหรับองค์กร kdsf523 600x492

ตู้โทรศัพท์สาขากับระบบการทำงานสำหรับองค์กร

การติดตั้งตู้สาขาสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหรือบริษัทจะต้องมีการแสดงหมายเลขภายในโดยตรงหรือหมายเลขสำหรับใช้ในการติดต่อฝ่ายต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หรือหนักงานรับโทรศัพท์  

การติดตั้งตู้สาขาสามารถแสดงหมายเลขกลาง โดยหมายเลขกลางนั้นมีไว้ให้องค์กรหรือบริษัทนั้นมีไว้ให้บุคคลภายนอกหรือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูล ที่หนักงานสื่อสารจะทำหน้าที่โอนสายไปยังผู้ที่ต้องการติดต่อ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วผ่านตู้สาขาที่องค์กรหรือบริษัทติดตั้งไว้  ถือเป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ในองค์กรหรือบริษัทยังสามารถฝากข้อความได้อีกด้วย เมื่อเกิดกรณีไม่มีพนักงานรับสาย ติดสาย หรืออยู่นอกเวลาทำการ เพื่อไม่ให้องค์กร บริษัทหรือธุรกิจไม่พลาดถึงการติดต่อสื่อสารที่สำคัญไป

การติดตั้งตู้สาขาถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กร บริษัทหรือธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสบายอย่างการติดตั้งตู้สาขาจาก Yale Com กับเทคโนโลยีคลาวด์ ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมกับระบบที่มีประสิทธิภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-01-03T09:14:32+00:00