• ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง 140304 01 1200x799

ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง

 

การทำธุรกิจรวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรหรือสำนักงาน เพื่อเป็นการประสานงานและพัฒนาธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น ที่จะต้องมีหน่วยงาน แผนกต่างๆไว้เพื่อคอยประสานงานและดำเนินการธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในแผนกที่ได้จัดตั้งเพื่อให้ความสะดวกแก่องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ นั้นก็คือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือแผนก Call Center ที่ต้องให้บริการติดต่อให้บริการ ประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้แก่คู่สายอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือระบบตู้สาขาที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการให้บริการ รวมไปทั้งการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และผู้เข้ามาติดต่อธุรกิจร่วมด้วย

การจะเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารนั้น ต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัยและในแง่ของผลประโยชน์เป็นสำคัญ รวมไปถึงต้องเลือกระบบโทรศัพท์ที่มีความเสถียรภาพ เพื่อการใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและรวดเร็ว ไม่ให้เสียเวลาและลดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจ อีกทั้งต้องช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ของการใช้โทรศัพท์ในองค์กร ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่ให้ความคุ้มค่าด้านการใช้ทรัพยากรได้อย่างมากที่สุด อย่างระบบตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud 

*อ่านบทความ ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการติดตั้งตู้สาขา*

ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง 140302 01 800x532

ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ระบบเสถียรภาพสูง

Photo by Christine Donaldson on Unsplash

ด้วยระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% จาก YaleCom ที่พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบโทรศัพท์สำนักงานให้เป็นจากระบบ PBX แบบเดิม มาเป็นการใช้งานผ่านระบบ Cloud ที่สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์สำนักงานที่มีความยุ่งยากอีกต่อไป ทีนี้เมื่อยกระบบโทรศัพท์ให้มาอยู่ในรูปแบบการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นทั้งด้านการใช้งาน ที่สามารถใช้งานได้จากทั้งภายในสำนักงานหรือหากต้องการใช้งานติดต่อธุระนอกสถานที่ก็สามารถทำได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารตามที่ผู้ใช้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์สำนักงานภายใน จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปพกพา หรือแม้กระทั่งจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวก็สามารถใช้ติดต่อได้จากหมายเลขสำนักงานได้เลย แล้วยังสามารถโทรหากันได้ในระบบได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรไปได้อย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากระบบตู้สาขานั้นใช้งานผ่านระบบ Cloud จึงทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้งานต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือขยับขยายสำนักงาน ก็ยังสามารถใช้งานหมายเลขเดิมได้ตลอดไป ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก ด้วยการมีแพ็กเก็ตฟังก์ชั่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและโครงสร้างขององค์กร 

.

.

Cover Photo by Markus Spiske on Unsplash

2019-03-14T17:41:09+00:00