• ตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ YC00001 01

ตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงระบบการสื่อสาร เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารได้ง่ายมาก และรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการสื่อสารที่เราไม่ควรมองข้าม วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ได้มีการพัฒนาจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
zตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ YC00002 01

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX มีลักษณะการทำงานระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ใช้เชื่อมต่อกันภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก โดยปัจจุบันมีการใช้งานระบบPABX ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบดิจิตอลอัตโนมัติ และติดตั้งดูแลง่ายต่างจากระบบตู้สาขาโทรศัพท์ระบบเก่า ที่จะต้องอาศัยความชำนาญ ในระบบเครือข่าย

zตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ พัฒนาการสื่อสาร เพื่อองค์กรธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ YC00003 01

ลักษณะการใช้งานระบบตู้สาขาโทรศัพท์

การใช้งานของตู้สาขาโทร ศัพท์ สามารถแบ่งการใช้ดังนี้

1. การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารแบบ 1 หรือ 4 คู่สาย (Switching PBX) ต้องให้เจ้าหน้าที่ต่อสายเพื่อไปถึงหมายเลขปลายทาง

2. การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารแบบ (IP-PBX) การรวมเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เข้ากับระบบ Voice Over

3. การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารแบบ IP (VolP) เป็นการพัฒนาระบบสื่อสารให้มีความสามารถในช่องทางระบบเครือข่าย Internet หรือ IP ให้มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น

4. การเชื่อมต่อระบบการสื่อสารแบบ PABX เป็นการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารแบบสองทาง กล่าวคือเป็นการสื่อสารทั้งเห็นภาพและมีเสียงไปพร้อมๆกัน

อย่างไรก็ตามการใช้งานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ปัจจุบันมีความจำเป็นมากในองค์กรธุรกิจที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอก มีความยืดหยุ่น ติดตั้งง่ายใช้งานสะดวก หากคุณสนใจที่ติดตั้ง ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ yalecom ได้ตลอด

ขอบคุณเรื่องจาก brandbuffet.in.th/ippbxthai.com/tdss.co.th
ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-02-22T14:01:08+00:00