• ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” 01 01 3

ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์”

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ นั้นมีขนาดใหญ่สามารถต่อสายนอกองค์ได้ และติดต่อสื่อสารได้หลายสาย การเชื่อมต่อสายกับระบบตู้สาขาสามารถแยกการควบคุมและสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ซึ่งหากเป็น ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่มีขนาดเล็กนั้นเหมาะกับองค์กรไม่ใหญ่มากนัก เช่น ตามหอพัก หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น
zตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” 02 01 3

ประโยชน์ของตู้สาขาโทรศัพท์

เป็นคุณสมบัติที่เด่นๆ และมีประโยชน์มากมาย ซึ่งระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่น การติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ไว้หลายๆเครื่องนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรับสัญญาณเรียกเข้าเพื่อให้โอเปอเรเตอร์เท่านั้น หรือสามารถดังในห้องใดห้องหนึ่งก็ได้ และเมื่อใดที่มีสายโทรศัพท์สายนอกเข้ามาก็จะไม่ดังในห้องอื่นๆ จากนั้นระบบจะทำการตัดสัญญาณเข้าไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการได้อัตโนมัติ

ข้อดีของระบบติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์ เมื่อทำการติดตั้งแล้ว ผู้ใช้สามารถโอนสายการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับสายโทรศัพท์สายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งได้อย่างสบาย ดั่งเช่นผู้รับสายก็สามารถโทรศัพท์เรียก หรือทำการโอนสายให้พูดคุยต่อไปได้ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเสียเวลา และข้อดีหลักๆคือ ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างสะดวก ทำให้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเติมอีกด้วย

zตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์” 03 01

ระบบการทวนเบอร์โทรศัพท์แบบง่ายๆของ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

การติดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ หากผู้ใช้ต้องการโทรศัพท์ติดต่อกับเบอ์ภายนอก แต่ปลายสายยังไม่ว่างที่จะรับสายนั้น ผู้ใช้สามารถเรียกหมายเลขเดิมซำ้ได้ด้วยการกดหมายเลข 1 หรือ 2 ตัวได้

อย่างไรก็ตามระบบตู้สาขานั้นมีประโยชน์มาก เพราะหากติดตั้งตู้สาขาในหน่วยงานเล็กๆ หรือบ้านเรือน อาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมาย ทั้งนี้ระบบจะเน้นประโยชน์ในการใช้งานด้านธุรกิจมากกว่าการใช้งานทั่วไป

ขอบคุณเรื่องจาก siamfingerscan.com
ขอบคุณรูปภาพจาก freepik.com

2019-03-15T12:31:17+00:00