• ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ยังไง? ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ยังไง? ycom 001 01

ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ยังไง?

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ปัจจุบันเป็นที่นิิยมใช้กันมากโดยเฉพาะระบบดิจิตอล ซึ่งมีโปรแกรมควบคุมระบบจากคอมพิวเตอร์ต่างจากระบบอนาล็อกแบบดั่งเดิมมีการใช้งานเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมลดลงไปมากอย่างรวดเร็ว
zตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ยังไง? ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบดิจิตอลดีกว่าระบบแบบดั้งเดิม ยังไง? ycom 002 01
Photo by freepik
เหตุผลที่ต้องใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์สาขาแบบดิจิตอล (IP-PBXหรือIPBX) เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สายแลนแทนสายโทรศัพท์แบบเดิม เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ รวดเร็วและสะดวกต่อระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยได้มากขึ้น นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่นั้นยังสามารถโทรออกไปที่ระบบโทรศัพท์ภายนอกได้ หรือจะชุมสายโทรศัพท์ภายนอกก็ยังไหว

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลใช้งานแบบไหน ะบบดิจิตอลเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่การใช้งานค่อนข้างง่ายสะดวก เพราะสามารถเลือกโทรศัพท์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล ไอพี โฟน มีฟังก์ชั่นหลากลาย และยังสามารถใช้ Voice over IP ซืึ่งเป็นการสื่อสารทางเสียงรูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต

ารดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล เนื่องด้วย ตู้สาขาโทร ศัพท์ มีการใช้งานตลอดเวลาทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คดูบ่อยๆ ที่สำคัญหากเกิดปัญหาสัญาณขัดข้องให้รีบแจ้งสำนักงานที่ดูแลหรือที่ติดตั้งตู้สาขาระบบดิจิตอลทันที
ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล เป็นตู้สาขาที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับและตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เพราะได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับโทรศัพท์ แบบไอพี โฟน นอกเหนือจากนี้ยังใช้งานจะเน้นระบบด้านธุรกิจมากกว่าการใช้งานทั่วๆ ไป

อบคุณเรื่องจาก tdss.co.th/ippbxthai.com

 

 

2019-02-20T15:43:04+00:00