• ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง? yc 001 01

ตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง?

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange) ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากคือระบบการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวก หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าการชุมสารโทรศัพท์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ

ตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง? ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง? yc002 01

                               Photo by pixabay

ตู้สาขาโทรศัพท์ประหยัดเงินจริงหรือ?
นอกจากระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ จะ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของคุณง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของคุณอย่างมาก

ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถเชื่อมผ่านกับ INTERNET ได้สบายมาก
ระบบตู้สาขานอกจากจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์พื้นฐานแล้ว สามารถเชื่อมต่อ INTERNET และยังสมารถเชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ แต่ต้องมีแอปพลิเคชัน Line Mobile interface เนื่องจากต้องแปลงสัญญาณให้เข้ากับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และหากคุณมีโปรโมชั่นโทรฟรีแบบ บุฟเฟ่ต์ ก็จะช่วยลดค่าโทรศัพท์ขององค์กรได้อีกด้วย

zตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง? ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ สำคัญต่อระบบองค์กรยังไง? yc003 01

                               Photo by pixabay

ควรเลือกใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ของไทย หรือของนอกดี?
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เฉพาะมีแค่มือถือ แต่ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ก็มีการพัฒนาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองและรองรับการใช้งานตามยุคสมัย หากกำลังมองหาจะซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ต้องพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้

1. รองรับการใช้ตามความต้องการหรือไม่ การจะซื้อหรือติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์เริ่มแรกจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดั้งนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาดูว่าระบบมีฟั่งชั่นครบถ้วนตรงตามที่เราต้องการ เพื่อจะได้นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือบริษัทไหม เนื่องจากตู้สาขามีการเปิดใช้งานตลอด ทุกวัน จึงมีโอกาสเสียได้ง่าย เพราะมีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์จำนวนมาก และติดตั้งประจำที่ หากเสียจึงไม่สะดวกที่จะยกไปซ่อม

3. สังเกตตู้สาขาหรือรุ่นที่ได้รับความนิยม เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยสังเกตดูว่าหากตู้สาขาโทรศัพท์ได้รับความนิยมมากแสดงสินค้าดีและคุ้มค่า

ก่อนจะตัดใจต้องดูอายุการใช้งานของตู้สาขาด้วย
ก่อนจะตัดสินใจซื้อตู้สาขาอีกข้อหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึงคือ อายุการใช้งานของตู้สาขา แต่เหนือสิ่งอื่นใดตู้สาขาที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษา และการใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

ระบบตู้สาขาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะจากจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้สะดวก และง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินและเวลาได้ รวมไปถึงระบบยังสามารถรองรับการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

ขอบคุณเรื่องจาก pabxcenter.co.th/chiangmaitel.com

2019-02-15T14:52:49+00:00