• ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ kzvld532v0 01

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่

เทคโนโลยีเข้ามาส่วนช่วยในการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการทำงานนั้นมีศักยภาพมากขึ้น และเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของการสื่อสาร ที่ช่วยให้องค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจนั้นสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับการสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กรกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์เครือข่าย (IP Phone) จาก Yale Com ที่รองรับเทคโนโลยี VoIP (Voice over Internet Protocol) ด้วยระบบสเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแล ระบบใช้งานง่าย. แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย พร้อมใช้งานได้ทันที

ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ IP Phone เป็นโครงข่ายพื้นฐาน ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมโยงด้วยสายแก้วใยนำแสง โดยเครือข่ายต้องสามารถรองรับการเชื่อมโยงทั้งคอมพิวเตอร์ที่องค์กร หน่วยงาน ธรกิจใช้ภายในและระบบโทรศัพท์ นอกจากนี้ต้องมีส่วนประกอบของ Voice Gateway ที่มีหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายหรือเรียว่า Server เป็นตัวกลางในการใช้งานบริการโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบตู้สาขา IP Pone ต้องอาศัยตัวกลางนี้ในการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ส่วนประกอบของระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ใช้มีการติดตั้งตู้สาขาจาก Cloud Technology กับ IP Telephone Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรมสื่อสาร หรืออุปกรณ์ที่ได้นับการออกแบบสำหรับการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานจาก Yale Com และส่วนประกอบสุดท้ายในการใช้งานระบบตู้โทรศัพท์คือ เครื่อง IP Phone เป็นเครื่องโทรศัพท์สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ตู้สาขาโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ kzvld532v0 02 600x400

โทรศัพท์สำนักงานระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่

การติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร หน่วยงาน บริษัทหรือธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (www.dla.go.th)

ขอบคุณรูปภาพจาก Vectorpocket / Freepik

2019-01-08T12:11:04+00:00