• IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com ip phone IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com Untitled 1 01 1200x675

IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com

zIP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com ip phone IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com hand 3230679 960 720

เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com

สำหรับการทำงานสำนักงาน  ดูเหมือนการติดต่อสื่อสาารเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งน่าจะคุ้นชินกับเจ้าโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างหลากหลาย เพื่อเชืื่อมต่อส่วนต่างๆ ภายในองค์กรณ์ หรือจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมิติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกติดต่อกับองคกรณ์เช่นเดียวกัน สำหรับการสื่อสารที่คุ้นชินเหล่านี้เรียกว่า ระบบ IP Phone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจให้มั่นคง พร้อมทั้งสามารถดำเนินกิจกการไปอย่่างสะดวมากยิ่งขึ้น


อดีตสำหรับระบบโครงข่ายโทรศัพท์สำนักงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเป็นเครื่องช่วยสำคัญในการสื่อสารให้องค์กรดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือที่เรียกว่าปากต่อปาก จึงได้คิดค้นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ในภาคองค์กรธุรกิจ อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีไว้อำนวยความสะดวกในการทำงานนั่นเอง ซึ่งระบบโทรศัท์สำนักงานในปัจจุบันหลากหลายภาคธุรกิจก็นิยมช้กันเอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่เดิมนั่นโทรศัพท์สำนักงานจะใช้ระบบที่เรัียกกันว่า ระบบ pbx ซึ่งเป็นระบบดั้งเดิมของโทรศัพท์ ซึ่งเป็นแบบอนาล็อค โดยวิธีการทำงานก็คือ ต้องมีพนักงาน 1 คน ทำหน้าที่เป็นโอเปอร์เรเตอร์ สำหรับเชื่อมต่อสายภายในไปยังแผนกต่างๆ  ในปัจจุบันระบบดังกล่าวอาจล้าหลัง ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะป็นความยุ่งยากในการเดินสาย เพื่อเชื่อมต่อไปสวนงานต่างๆ ในบริษัท การบำรุงรักษา และที่สำคัญคือต้องเสียค้าใช้จ่ายสำหรับหาผู้อำนวยความสะดวกข้อมูล ซึ่งเป็นภารในการใช้จ่ายสำหรับองค์กร ส่งผลให้ระบบโทรศัพท์ pbx มีผู้เลือกใช้น้อยลง

เตรียมบอกลาตู้สาขา ด้วยระบบ cloud จาก Yale com CLICK +++

 

zIP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com ip phone IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com hand 2722098 960 720

IP Phone เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายสุดล้ำจาก Yale com

รู้จัก IP – PBX ระบบโทรศัพท์สำนักงานผ่านอินเตอร์เน็ต CLICK !!!

ขณะที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับคนมากขึ้ ทำให้ระบบการสื่อสารภาคธุกิจเริ่มการคิดค้นระบบการติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลาง ที่มีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ที่เรียกกันว่า ระบบ IP Phone :สามารถใช้งานได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วไป หรือพูดอีกอย่างก็คือ หากว่า Office  เดินสาย Ethernet ภายในอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนติดตั้งสายสัญญาเพิ่มเพื่อใช้งาน  จึงได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันที่มีจุดเด่น การติดต่อโดยไร้ขีดจำกัดของสายการสื่อสาร ลบข้อด้อยของการโทรที่ต้องจำกัดพิื้นที่ และเมื่อไม่นานมานี้ สังคมตลาดลกก็เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดตลาดแบบใหม่นั่นคือ ตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ระบบดังกล่าวอาจกำลังจะล้าหลังลง ขณะเดียวกันก็เกิดระบบการสื่อสารใหม่ขึ้นมาที่พร้อมไปด้วยระบบที่เสถียร และมั่นคงกว่า แต่การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบเดิม นั่นคือระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ที่พัฒนาโดย Yale com คลิก !!!! ได้เปิดให้บริการ นอกจากจะลดต้นทุนการติดตั้ง ชนิด 100 % แถมยังมีทีมงานจากตัวแทนบริษัทในการดูแล ซึ่งเป็นผลดีต่อการค้าภาคธุรกิจที่ย่อยขนาดลง ที่มีตัวแทนเข้ามาจัดการกับการสื่อสารระหว่างองค์กรและลูกค้า ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่งผู้ให้บริการและผู้ติดต่อขอรับบริการ

2019-02-25T13:58:20+00:00