• ตู้สาขา PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ ตู้สาขา ตู้สาขา PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ rkgj665sdlgkj5 01

ตู้สาขา PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กร บริษัท หรือธุรกิจ และการสื่อสารได้อย่างรวดเรวและมีประสิทธิภาพ ก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจ องค์กร บริษัทยุคใหม่จะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิต ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไป  เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ไหน การดำเนินงานทางธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะกับการสื่อสารภายในองค์กรกับระบบโทรศัพท์ PBX ที่จะมาช่วยให้การติดต่อภายในบริษัท องค์กรหรือธุรกิจมีการประสานงาน ดำเนินงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ภายในองค์กร บริษัทและธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสมัยอดีตจะนิยมใช้กับองค์กร บริษัทหรือธุรกิจที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ที่ต้องมีการลงทุนกับการวางระบบตู้สาขาอย่างระบบ PBX ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารภายในองค์กร และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่การติดตั้งระบบโทรศัพท์ PBX สมัยก่อนนั้นมีการติดตั้งที่ใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในธุรกิจอย่างระบบ Cloud Technology  ที่เข้ามาช่วยให้การติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร เข้ามาผสานกับระบบการสื่อสารผ่านตู้โทรศัพท์แบบเดิม ซึ่งเข้ามาช่วยให้การติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบเดิมที่ราคาสูงไปเป็นระบบตู้โทรศัพท์แบบ Cloud PBX ที่ไม่ต้องลงทุนกับตู้สาขาโทรศัพท์แบบเมื่อก่อนจาก Yale Com ที่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน มีความสเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า โดยจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี voip อย่างระบบ IP Phone

ตู้สาขา PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ ตู้สาขา ตู้สาขา PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ rkgj665sdlgkj5 02 600x400

ตู้โทรศัพท์ PBX จาก Yale Com ที่จะทำให้การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ

การทำธุรกิจ การดำเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานการติดต่อเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่การสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ หากเป็นเรื่องก่อนค่าใช้จ่ายในด้านนี้คงสร้างวามหนักใจให้กับธุรกิจขนาดเล็กไม่น้อย ทาง Yale Com ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการสื่อสารภายในองค์กร ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก การสื่อสารภายในองค์กรก็สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แถมต้นทุนด้านการสื่อสารก็ไม่แพงอย่างที่คิด ที่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถเข้าถึงได้ ที่ทาง Yale Com ได้เปิดให้บริการตู้โทรศัพท์หรือระบบโทรศัพท์สำนักงาน กับการสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบ Cloud Technology ที่ใช้ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการออกแบบมาแทนตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิม โดยที่ไม่ต้องลงทุนติดตั้งตู้โทรศัพท์เอง แต่ความสามารถในการใช้งานและการสื่อสารได้เทียบเท่ากับการสื่อสารที่มีการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ในสมัยก่อน แต่ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาใช้งานง่ายเหมือนโทรศัพท์ปกติทั่วไป  ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภายในองค์กร การสื่อสารภายในประเทศไทย หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ที่ช่วยให้การดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารประสานงานไปยังสาขาอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กร บริษัทหรือธุรกิจ ทำให้เข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-01-03T09:16:53+00:00