• ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร klfjglzkdgs 01

ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

ตู้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่องค์กร หน่วยงาน ธุรกิจใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างการสื่อสารระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย หรือแผนกในแต่ละแผนก สำหรับการติดต่อเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างลุล่วง หรือแม้แต่การสื่อปยังภายนอกหรือระหว่างอค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจ ที่ช่วยให้การทำธุกิจหรือการดำเนินการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยอดีตที่ผ่านมา อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงานขององค์กรหรือธุรกิจ ที่จะต้องมีการติดตั้งตู้สาขา ทำให้บริษัท องค์กรต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสาร แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนา ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้กับองค์กร ธุรกิจให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ซึ่ง Yale Com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการสื่อสาร ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงาน กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ประหยัดกว่า สเถียรกว่า ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เสียงคมชัดระดับ HD ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร klfjglzkdgs 02 600x400

ตู้สาขาโทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับตู้โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสารสำหรับองค์กรหรือธุรกิจกับระบบโทรศัพท์ IP Phone หรือระบบโทรศัพท์ VoIP กับเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีการทำงานโดยการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมือใช้งานจะต้องต่อกับ IP Phone เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง และต้องมี Serve รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายตู้สาขา IP Phone ด้วย

การใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารให้กับองค์กรและธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ที่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายใน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสายสัญญาณโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เข้ากับคุณลักษณะพิเศษหรือเหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับองค์กร หน่วยงาน รวมถึงธุรกิจอีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก Waewkidja / Rawpixel.com จาก Freepik

2019-01-11T11:32:33+00:00