• ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม 211201 01

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแร

ธุรกิจองค์กรการทำงานขนาดใหญ่นั้น มักจะต้องใช้การสื่อสารเป็นสำคัญ สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน ก็จะต้องมีการติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อประสานงานและการให้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของการบริการและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะความจำเป็นของการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์กับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการโรงแรม 

เนื่องจากธุรกิจการโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่มีการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการต้อนรับลูกค้า การให้บริการในด้านการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในทุกๆ ความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ได้อย่างดีที่สุด รวมไปถึงการใช้บริการทางโทรศัพท์ในด้านการติดต่อกับผู้มาเข้าพัก ทั้งเรื่องการสอบถามข้อมูล การจองห้อง การติดต่อขอเข้าพัก หรือแม้กระทั่งการให้บริการหลังการเข้าพักแล้วว่าผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการในโรงแรมมากน้อยแค่ไหน โดยหากเป็นการติดต่อเพื่อการบริการแล้ว ก็ควรต้องมีการใช้ระบบ Call Center ที่มีการเก็บข้อมูลการติดต่อบน Cloud เพื่อคุณภาพการรับสายและการบันทึกข้อมูลสนทนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อีกทั้งการแจ้งหมายเลขที่ติดต่อเข้ามา จะทำให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมในการรับบริการและแสดงถึงความบริการที่ใส่ใจในการจดจำข้อมูลของผู้ติดต่อเข้ามาใช้บริการได้

*อ่านบทความ โทรศัพท์สำนักงานกับเทคนิคการสื่อสารในธุรกิจบริการ*

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม 211202 01

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม

Photo by Marten Bjork on Unsplash

ในส่วนของการให้บริการห้องพักแล้ว ในแต่ละห้องพักก็จะมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องเพื่อความสะดวกในการติดต่อรับบริการหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกให้แก่ผู้เข้าพัก นอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถติดต่อกับพนักงานต้อนรับได้ตลอดเวลาเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

โทรศัพท์เครือข่ายของธุรกิจบริการโรงแรมนั้น ยังเป็นหนึ่งในส่วนของการให้บริการลูกค้าในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ทางโรงแรมมีการติดต่อโทรเข้ามาปลุกในตอนเช้า หรือที่เรียกว่า Morning Call ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการบริการที่ธุรกิจโรงแรมควรจะมีด้วยเช่นกัน

นอกจากหน้าที่การให้บริการแล้ว การติดต่อสื่อสารภายในก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานบริการ เพื่อที่จะทำให้การประสานงานของบุคลากรภายในได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการให้บริการและการดำเนินการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อแสดงให้เป็นถึงประสิทธิภาพในความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานและการให้บริการได้อย่างเต็มที่ที่สุด นั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าการทำธุรกิจโรงแรมนั้น จำเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานและการสื่อสารที่ดี เพื่อรักษาศักยภาพขององค์กรและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และต้องมีการดำเนินการใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานภายในสำนักงานการทำธุรกิจโรงแรม 

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบตู้โทรศัพท์บน Cloud จาก YaleCom ที่มาพร้อมนวัตกรรมการติอต่อสื่อสารในสำนักงานจากระบบ Voip ที่จะช่วยเร่งพัฒนาการสื่อสารในธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าตู้สาขาระบบ PBX แบบเดิม ให้กลายมาเป็นระบบตู้สาขาแบบใหม่ ไม่ต้องทำการติดตั้งให้ยุ่งยาก และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจากระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในการทำธุรกิจและการให้บริการจากลูกค้าได้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการได้อย่างดีที่สุด

.

.

Cover Photo by Justin DoCanto on Unsplash

2019-01-05T09:51:17+00:00