• ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud ตู้โทรศัพท์สาขา ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud fdhdsg23fasfa 01

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน โดยฉพาะกับองค์กรที่ต้องอาศยการสื่อสารเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่าการสือสารภายในองค์กร หรือระบบโทรศัพท์สำนัก ที่มีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา สำหรับเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบทอย่างมากในการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ให้การสื่อสารมีการทำงานได้อย่างมีศักยภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง “การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างตัวประมวลผล โดยผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทางที่ห่างกัน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นในแต่ละอุปกรณ์” ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiall.com

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud ตู้โทรศัพท์สาขา ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud fdhdsg23fasfa 02 600x400

ตู้สาขาโทรศัพท์ การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud

การติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้ Cloud Technology ได้เข้ามาพัฒนาให้การสื่อสารมีศักยภาพ กับเทคโนโลยีออฟฟิศสุดสมาร์ต ที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้บนคลาวด์ ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตั้งตู้สาขา เพียงแค่ย้ายตู้สาขาไปไว้บนคลาวด์ พร้อมกับย้ายเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศไปอยู่บนโทรศัพท์พนักงาน มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอิสระที่ให้องค์กรออกแบบการใช้งานอย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถบันทึกข้อมูลการโทรต่าง ๆ ไว้บนคลาวด์ส่วนกลางของระบบคลาวด์สำนักงาน ที่ช่วยให้ค้นหาง่าย ป้องกันการเกิดปัญหาโทรศัพท์มือถือหาย คนหาย ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกเก็บเอาไว้บนระบบ Cloud ทำให้ข้อมูลและคอนแท็กการติดต่อก็ยังอยู่ ไม่หายไปไหน และถ้าองค์กรพลาดสายที่ไม่ได้รับหรือไม่ว่างรับสาย ก็จะมีระบบแจ้งเตือน ผ่านอีเมลและ sms ที่ช่วยให้พนักงานสามารถกดโทรกลับได้ทันที และยังสามารถโอนสายให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้เพียงแค่ปลายนิ้ว และยังบันทึกไฟล์เสียงสนทนากับไฟล์ mp3 ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

Yale Com บริษัทที่ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานกับ ตู้โทรศัพท์สาขาบน Cloud ประหยัดกว่า เสถียรกว่า ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เสียงคมชัดระดับ HD ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

2019-03-06T08:57:28+00:00