• ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์สาขา ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ksddvm 01

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน

การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ระบบการสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับการใช้ Cloud Technology โดยมีฟังก์ชั่นที่โดดเด่นและเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงาน เช่น สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏิเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์นั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

การติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์สาขาจาก Yale Com ด้วยระบบโทรศัพท์ PABX มีหลักการทำงาน คือ แสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏิเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์นั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น กับระบบการสื่อสารจาก Yale Com เชื่อมต่อผ่าน SIP ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด. พร้อมใช้งาน เถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์สาขา ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน ksddvm 02 600x400

ตู้สาขาโทรศัพท์ การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับการสื่อสารขององค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงาน ได้ติดตั้งเพื่อเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่ต้องใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการติดต่อสื่อสารหรือดำเนินงานทางธุรกิจหรือการทำงานต่าง ๆ  เพื่อให้การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-03-16T13:25:51+00:00