• ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ 140201 01 1200x799

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ

ระบบ Cloud ถือได้เป็นระบบบริการด้านพื้นที่ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจัดเก็บได้เป็นจำนวนมาก การนำระบบ Cloud มาใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ในสำนักงาน นั้นถือได้ว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้อย่างดีที่สุด ด้วยการพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงานให้อยู่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตบน Cloud ซึ่งใช้ระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เพื่อความคมชัดในทุกสายการสนทนา พร้อมทั้งระบบรายงานเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด และมีแพคเก็ตให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมขององค์กร

และในส่วนของความสะดวกของการนำระบบ Cloud มาใช้งานกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นจุดเด่นอย่างมาก ก็คือการใช้ระบบการโทรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มีความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานอย่างมาก เพราะสามารถเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้งานไนระบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านโทรศัพท์สำนักงาน หรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้และอย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา เพื่อให้สามารถติดต่อและประสานงานด้านธุรกิจได้ตลอดเวลา

*อ่านบทความ PABX กับเทคโนโลยีการสื่อสารจาก Yale Com*

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ ตู้โทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ 140202 01 800x532

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ

Photo by Josh Sorenson on Unsplash

เรียกได้ว่าระบบตู้โทรศัพท์ ที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ Cloud ไร้สายนั้น เป็นระบบที่ตอบโจทย์กับการทำธุรกิจสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางด้านระบบโทรศัพท์สำนักงาน และระบบ Call Center เพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าคู่สาย หรือเพื่อการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายใน ก็สามารถใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพดี จาก YaleCom ผู้ให้บริการโทรศัพท์สำนักงานระบบ Cloud เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้งานสำหรับองค์กรได้อย่างดีที่สุด

.

.

Cover Photo by Brooke Cagle on Unsplash

2019-02-14T13:09:18+00:00