• ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ 050602 01 1200x799

ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์

 

การใช้งานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์สำนักงานเพื่อการติดต่อสื่อสารนั้น เป็นเรื่องของการใช้งานเพื่อธุรกิจ โดยในองค์กรหรือสำนักงานต่างๆ นั้น จะต้องมีการใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อสำหรับใช้เพื่อการติดต่อธุรกิจ รวมไปทั้งการให้บริการ โดยองค์กรก็มักจะมีฝ่าย Call Center เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ามาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหารวมไปทั้งประสานงานภายในองค์กร

*อ่านบทความ IP Phone ตู้โทรศัพท์สาขายุคใหม่สำหรับใช้ในองค์กรธุรกิจ*

ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ 050603 01 800x532

ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์

Photo by Unsplash on Unsplash

จึงจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบตู้สาขานั้นเป็นสิ่งจำเป็นในองค์กร โดยเฉพาะอย่างมีควรที่จะต้องมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการสื่อสาร โดยที่ระบบโทรศัพท์ใช้ควรจะเป็นระบบโทรศัพท์สมัยใหม่ เพราะเนื่องจากว่าจะมีความเสถียรภาพมากกว่าในด้านคุณภาพเสียง รวมไปถึงด้านการใช้งานที่มีแพ็คเก็ตฟังการใช้งานที่มีตัวเลือกใช้งานโดยสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ และตามโครงสร้างองค์กร ที่มีทั้งระบบฝากข้อความ ระบบแทรกแซงสาย ฯลฯ ไปจนถึงระบบการรายงานเพื่อการวิเคราะห์ จาก ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ YaleCom ที่ใช้ระบบโทรศัพท์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ Cloud เสถียรภาพสูง โดยการใช้งานไร้สายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วในแพ็คเก็ตราคาที่ประหยัด ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เพราะใช้งานได้จากสมาร์ทโฟน แล็ปท็อปเคลื่อนที่ และโทรศัพท์สำนักงานได้ผ่านทั้งสาย WiFi และผ่านสาย LAN

ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud จาก YaleCom นั้น ใช้ระบบเสียงเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เพื่อให้มีความคมชัดในทุกการสนทนาในระดับ HD จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างล้ำหน้า เหนือกว่าบริษัทอื่นๆ เพราะการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ที่ดีก็จะทำให้บริษัทได้เปรียบในด้านคุณภาพการสื่อสารเพื่อความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการจากองค์กร

.

.

Cover Photo by Markus Spiske on Unsplash

2019-06-05T12:05:52+00:00