• ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ? ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ? YC 01 01

ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ?

ปัจจุบัน ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นกับธุรกิจในยุคสมัยนี้อย่างมาก เพราะโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูล ความบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องระบบโทรศัพท์ 3 ระบบที่เหมาะกับการใช้งานในสำนักงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาระบบโทรศัพท์สำนัก งาน

zระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ? ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ? YC 02 01                                        ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไหน ที่จะตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรของคุณ?

ระบบที่นิยมในในสำนักงานมีอะไรบ้าง?

1. โทรศัพท์สำนักงานระบบอนาลอก (Analog phone system)
เป็น ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่มีการส่งสัญญาณผ่่านสายทองแดงสามารถพบได้ในปัจจุบัน คือเทคโนโลยีที่ระบบนี้ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการมีโทรศัพท์ และจนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถพบระบบนี้ได้ใน โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สำนักงาน ห้างฯ หรือเป็นโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ สามารถชุมสายโทรศัพท์ เพียงอย่างเดียว ใช้งานได้เมื่อไฟดับ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงมาก แต่หากมีการเพิ่มคู่สายหรือเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับกาารใช้งานภายในบ้าน ร้านค้าต่างๆ ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการต่อสารภายใน

2. โทรศัพท์สำนักงานดิจิตอล (Digital phone system)
เป็นระบบโทรศัพท์ที่ได้พัฒนาในเวลาต่อมามีความแตกต่างกับระบบอนาลอก เนื่องจากระบบนี้เป็นการส่งสัญาณสำหรับข้อมูลรวมถึงPBX (Privatte Branch Exchnge) หรือที่เราต่างก็เรียกว่า ตู้สาขาโทรศัพท์ คือการใช้งานระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยที่มีใช้เฉพาะภายในบริษัทนั้นๆ ทำงานเป็นสัญญาณแบบดิจิตอล ซึ่งหากมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งโทรศัพท์ก็จำเป็นจะต้องเรียกช่างเข้ามาติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการแบบ SMEs หรือธุรกิจที่มีความต้องการติดต่อภายในองค์กรหลายจุด

3. โทรศัพท์สำนักงานระบบ VoIP (Voice over Internet Protocol)
ระบบโทรศัพท์สำนักงาน VoIP คือระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลอีกเช่นกัน และเป็นระบบที่มีการพัฒนาทันสมัยที่สุดในบรรดาโทรศัพท์ 3 ระบบที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เนื่องด้วยเป็นการเชื่อมต่อผ่านInternet Protocol หรือIP ทำมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบค่อนข้างสูง สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสะดวกและราคาถูกกว่าระบบอื่น ตอบโจทย์ความต้อวการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

หากตอนนี้คุณคือบุคคลที่กำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่จะนำไปใช้ภายในบ้านหรือสำนักงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์แบบไหน เว็บไซต์yalecom.ของเราก็พร้อมให้คำแนะนำและการบริการที่คุณต้องประทับใจอย่างแน่นอน

ขอบคุณเรื่อง officemate.blog

2019-02-13T13:16:56+00:00