• ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา dsgagssfs 01

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา

ระบบโทรศัพท์สำนักงานเป็นระบบการสื่อสารที่องค์กรและธุรกิจใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับโทรศัพท์สำนักงานในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาพัฒนาให้ระบบการสื่อสารขององค์กรและธุรกิจ สามารถมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีจากคลาวด์เข้ามามีส่วนช่วยให้การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถช่วยให้การสื่อสารทำงานได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น การติดตั้งตู้สาขาสมัยอดีตที่ผ่านมา นอกจากจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้การติดตั้งตู้สาขาสมัยก่อนนั้นสร้างข้อจำกัดให้กับองค์กรและธุรกิจ แต่ปัจจุบันเมื่อ Cloud Technology เข้ามามีบทบาทในระบบโทรคมนาคม ที่ช่วยให้โทรศัพท์สำนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบโทรศัพท์ PABX ที่มีระบบการทำงานกับรูปแบบ Switching PBX ระบบโทรศัพท์ที่มีการทำงานแบบใช้คนสลับสาย ที่เหล่าองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจใช้ในสมัยอดีที่ผ่านมา ที่จะมีคนคอยทำหน้าที่สลับสาย ส่วนอีกประเภทการทำงานคือระบบ P-PBX ที่ได้พัฒนาขึ้นจากระบบตู้สาขาแบบเดิม โดยจะมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้การรับส่งมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านการสื่อสาร โดยระบบโทรศัพท์ PABX หรือระบบโทรศัพท์ IP-Phone  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงภายในเวลาเดียวกันได้

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา dsgagssfs 02 600x400

โทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจากการติดตั้งตู้สาขา

ระบบโทรศัพท์สำนักงานจาก Yale Com ที่ให้บริการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา ตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud เพราะไม่ต้องติดตั้งเพียงแค่ย้ายตู้โทรศัพท์ไปไว้บนคลาวด์ ประหยัดกว่า เสถียรกว่า ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เสียงคมชัดระดับ HD ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ไร้ขีดจำกัด ออกแบบการใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้บนคลาวด์ หากพลาดการรับสาย ก็มีระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมลและระบบ sms ที่ให้ติดต่อกลับได้ง่าย ๆ ทันที

katemangostar / pressfoto

2019-03-06T17:26:20+00:00