ระบบโทรศัพท์สำนักงาน

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับฟังก์ชั่นใช้งาน yalecom ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม                       yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน บน Cloud เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ที่ใช้เบอร์ 02 ผ่านอินเตอร์เน็ต (SIP Trunk) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด ประหยัดค่าโทรออก และครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน