• ระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร ระบบ call center ระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร sdagsdg5a6sfasfag 01

ระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร

การสื่อสารในองค์กรหรือธุรกิจ การมีระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การทำงานหรือการดำเนินการต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น แน่นอนว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาการสื่อสารให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น กับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบ Call Cenerจาก Cloud Technology ที่ใช้ระบบการสื่อสารอย่าง IP Phone เข้ามาเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงโทรศัพท์ ที่ผ่านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบโทรศัพท์ตู้สาขาสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่าย สำหรับระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา กับระบบ IP Phone ที่รองรับเทคโนโลยี VoIP (Voice over Internet Protocol) คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายใน

ระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร ระบบ call center ระบบ Call Center จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร sdagsdg5a6sfasfag 02 600x400

ระบบ Call Center โทรศัพท์สำนักงาน จากการติดตั้งตู้สาขากับตัวช่วยทางการสื่อสาร

การติดตั้งตู้สาขามีผลดีต่อองค์กรและธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ที่มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายภายใน ที่ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์เพิ่มเติม โดยสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสายสัญญาณโทรศัพท์ เพราะเป็นระบบโทรศัพท์ที่แยกต่างหากจากระบบโทรศัพท์ภายในเดิม และการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขายังสามารถปรับปรุงระบบของโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

Yale Com บริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ประหยัดกว่า เสถียรกว่า ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เสียงคมชัดระดับ HD ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา

ขอบคุณรูปภาพ yanalya / Freepik

2019-03-02T16:56:25+00:00