• ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร ระบบ call center ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร 070301 01 1200x799

ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร

 

แผนกศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือแผนก Call Center ซึ่งเป็นแผนกที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในด้านการให้บริการ แก้ไขปัญหา จัดการให้คำปรึกษา รวมไปทั้งการรวบรวมข้อมูลมาประสานงานในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดบกพร่องให้แก่บริษัทและองค์กรได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะต้องมีผู้ให้บริการ Call Center ที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำและวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าคู่สาย หรือนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อทำธุรกิจร่วมกันกับองค์กร อีกทั้งจะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดีประสิทธิภาพไว้ใช้ภายในองค์กรอีกด้วย

*อ่านบทความ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อสำนักงานของคุณ*

ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร ระบบ call center ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร 070302 01 800x532

ระบบ Call Center ตัวช่วยประสานงาน สร้างระบบบริการลูกค้าครบวงจร

Photo by Markus Spiske on Unsplash

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่องค์กรและบริษัทต้องให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าคู่สายรวมไปถึงการประสานงานภายใน ด้วยการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือ Call Center ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ด้วยการเลือกใช้ระบบ Call Center บน Cloud ซึ่งเป็นระบบตู้สาขารุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบพัฒนามาเพื่อการใช้งานด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ ทั้งด้วยประสิทธิภาพการสื่อสารที่มีความเสถียรภาพสูงด้วยระบบ Up time 99.9% ทำให้สามารถสนทนาได้อย่างคมชัดด้วยระบบเสียง HD ได้ทุกคู่สาย ไม่ให้เกิดปัญหาการติดขัดและความผิดพลาดในการสื่อสาร รวมไปทั้งการสร้างระบบบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการสื่อสารจากระบบโทรศัพท์บน Cloud ได้ด้วยตัวเลือกแพ็คเก็ตการใช้งานที่มีประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกแก่องค์กรได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัติ ระบบประชุมสาย ระบบหัวหน้าแทรกแซงงาน หรือกระทั่งระบบรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ ที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามความคุ้มค่าและความเหมาะสมแก่องค์กร ที่สามารถเลือกใช้ได้จากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงาน YaleCom

นอกจากความคุ้มค่าที่จะได้จากการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานและระบบ Call Center จาก YaleCom แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการโทรได้ด้วยความสามารถในการโทรหากันฟรีได้ภายในระบบ และสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปพกพาก็ทำได้ ทำให้มีความสะดวกด้สนการใช้งานติดต่อสื่อสารนอกสถานที่ นอกเหนือเวลางาน เพื่อให้ติดต่อด้านธุรกิจได้อย่างทันท่วงที่ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา 

.

.

Cover Photo by Karl Block on Unsplash

2019-03-07T11:29:43+00:00