• ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ ระบบ call center ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ 300503 01 1200x799

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ

 

การจะเลือกใช้ ระบบ Call Center หรือระบบโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อการให้บริการและการสื่อสารทางธุรกิจนั้น ก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องรวมไปทั้งการเลือกใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพสูง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด เพราะองค์กรธุรกิจที่จะต้องมีการสื่อสารเชื่อมต่อ รวมไปทั้งต้องมีการให้บริการคู่สายอยู่เสมอ ก็จะต้องเลือกใช้ระบบตู้สาขาสำหรับธุรกิจองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการติดต่อ การทำธุรกิจ และการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการ Call Center หรือที่เรียกอีกอย่างว่าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะต้องคอยรับสาย ให้คำแนะนำคำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มาติดต่อ รวมทั้งต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานภายในอีกด้วย

*อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจยุคใหม่*

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ ระบบ call center ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ 300504 01 800x532

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ

Photo by Christin Hume on Unsplash

ซึ่งหากองค์กรธุรกิจเลือกที่จะใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบเดิมนั้น ก็จะเรียกได้ว่า ไม่ตอบโจทย์การทำงานเสียแล้ว เพราะระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบเดิมถือเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีความยุ่งยากในการติดตั้งเพื่อใช้งาน และมีข้อจำกัดการใช้งานที่จะต้องใช้งานผ่านสาย LAN และต้องใช้งานได้เพียงแค่จากเครื่องรับโทรศัพท์ภายในสำนักงานเพียงเท่านั้น

ดังนั้น การเลือกใช้ระบบตู้สาขาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยควรจะเลือกใช้ระบบตู้สาขาและ Call Center ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเทคโนโลยีระบบ Cloud เพื่อระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่จะเป็นระบบการใช้งานแบบไร้สาย มีความเสถียรรภาพสูงเพื่อการติดต่อประสานงาน สื่อสาร และทำธุรกืจได้เป็อย่างดี จากที่เป็นระบบไร้สายจึงทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปรณ์ส่วนตัวอย่างสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปพกพาก็ได้ และนอกจากนี้ ระบบตู้สาขาและ Call Center บน Cloud จาก YaleCom นั้น ยังใช้ระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ซึ่งเป็นระบบเสียงที่มีควาคมชัดระดับ HD สามารถสนทนา ติดต่อธุรกิจได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด เพื่อความประทับใจในการให้บริการและการเชื่อมต่อทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

.

.

Cover Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

2019-05-30T11:24:41+00:00