• ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ ระบบ call center ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ 180301 01 1200x799

ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ

 

การให้บริการกับการติดต่อสื่อสารนั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมากก็คือ ความเสถียรภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งโดยเฉพาะการสื่อสารและการให้บริการสำหรับในด้านธุรกิจแล้ว ยิ่งต้องทำให้เกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้ให้บริการและประสานงานให้แก่คู่สาย หรือในด้านของระบบการสื่อสารที่ต้องอาศัยความเสถียรภาพสูง เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อให้มีความผิดพลาดที่น้อยที่สุด

โดยการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงาน และ Call Center นั้น จะมีอยู่ 2 ระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PBX หรือโทรศัพท์สำนักงานแบบดั้งเดิม ที่ต้องมีการใช้งานผ่านสาย LAN และต้องมีการดำเนินการติดตั้งก่อนการใช้งาน และสามารถใช้งานได้ภายในพื้นที่ที่มีการติดตั้งได้อเท่านั้น ส่วนระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PABX รุ่นใหม่ ที่ใช้งานแบบไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก พร้อมทั้งเหมาะกับการใช้งานเพื่อการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างตอบโจทย์มากยิ่งกว่า พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่นตัวเลือกการใช้งานที่สามารถเลือกและปรับให้เหมาะสมองค์กรธุรกิจของตนได้

*อ่านบทความ ตู้สาขาโทรศัพท์ มาดูการทำงานและคุณสมบัติที่ดีของ “ตู้สาขาโทรศัพท์”*

ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ ระบบ call center ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ 180302 01 800x532

ระบบ Call Center เทคโนโลยีไร้สายเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจและให้บริการ

Photo by Markus Spiske on Unsplash

และด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาของระบบโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center รูปแบบใหม่ ที่มีการทำงานแบบไร้สายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์เพื่อใช้งานในสำนักงานเหมือนเช่นระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PBX รุ่นเดิม ที่มำให้เกิดข้อจำกัดด้านการใช้งานที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นต้องมีผู้คอยประสานงานสลับสายคอยประจำที่ และสามารถใช้งานได้ภายในพื้นที่ติดตั้งไว้เท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PABX ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า ระบบ Call Center บน Cloud เพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจและการบริการในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็วทันใจและความมีเสถียรภาพเพื่อให้ความสามารถในการสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจากผู้ให้บริการ YaleCom ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center บน Cloud เพื่อการทำธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างสเถียรภาพผ่านระบบเสียงคมชัด Uptime 99.99% ได้กับทุกคู่สายธุรกิจ

.

.

Cover Photo by freddie marriage on Unsplash

2019-03-18T12:45:59+00:00