• ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ call center ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 170401 01 1200x799

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการคู่สายของของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าฝ่าย Call Center ขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ที่จะต้องมีฝ่ายให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดีและสร้างภาพความเป็นองค์กรมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากการที่องค์กรบริษัทต่างๆ จะต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรองรับการติดต่อของคู่สายในการให้บริการตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และประสานงานภายในองค์กร เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เติบโต ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center นั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญอย่างมากและควรที่จะต้องมีระบบการจัดการการสื่อสารที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้เข้ามาติดต่อธุรกิจกับทางองค์กร รวมไปถึงเพื่อการประสานงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร*

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ call center ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 170402 01 800x532

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash

โดยการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานและตู้สาขาที่มีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะต้องเลือกใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพสูงด้วยระบบเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคมชัด ซึ่งด้วยระบบโทรศัพท์สำนักงานและ ระบบ Call Center จาก YaleCom ที่ให้บริการระบบตู้สาขาและ Call Center ที่ตอบโจทย์สำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่ ด้วยเป็นระบบโทรศัพท์บน Cloud ไร้สาย สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้ง ใช้ระบบเสียง Up time 99.9% ทำให้สนทนาได้อย่างคมชัดด้วยระบบเสียง HD ในทุกๆ คู่สาย

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตามแพ็คเก็ตตัวเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ที่ทางองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้สื่อสารและประสานงานภายในองค์กร โดยไม่ว่าจะเป็นระบบประชุมสาย ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ระบบหัวหน้าแทรกแซงงาน ไปจนถึงระบบขั้นสูงอย่างระบบรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เติบโตไปได้อย่างตรงจุดได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาแพ็คเก็ตได้ตามการเลือกใช้จากอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่จำกัด ทั้งยังสามารถสื่อสารได้ทั้งจากนอกสถานที่ นอกเวลาทำการ ได้จากสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปส่วนตัวได้ ไม่สะดุดและไม่พลาดโอกาสในการติดต่องานธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการให้บริการคู่สายและการประสานงานได้อย่างเต็มที่มากที่สุด

.

.

Cover Photo by Jonathan Francisca on Unsplash

2019-04-17T10:45:30+00:00