• ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่ ระบบ call center ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่ 180201 01 1200x799

ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่

การใช้งานระบบตู้สาขาและระบบโทรศัพท์สำนักงาน หรือ ระบบ Call Center เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารด้านการประสานงานและการให้บริการแก่คู่สายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยที่การจะเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานนั้น ผู้ประกอบการก็ควรที่จะคำนึงให้ดีถึงประสิทธิภภาพและประโยชน์การใช้งานรวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้งานแก่องค์กรให้ได้อย่างมากที่สุด โดยการใช้ระบบตู้สาขาแบบใหม่นั้น ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อที่ให้ได้ใช้งานระบบตู้สาขาและ Call Center ที่ใช้การทำงานจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ดีและมีความสามารถที่สุดมาใช้งานจากผู้ให้บริการตู้สาขาโทรศัพท์

โดยความสามารถของการทำงานจากระบบตู้สาขาแบบใหม่นั้น เรียกได้ว่ามีความสามารถที่ครบครัน และถูกออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสามารถหลักๆ อย่างแรกนั่นก็คือ การปรับปรุงระบบที่ใช้ในการสื่อสาร จากระบบตู้สาขาแบบเดิมที่ใช้สาย LAN ในการติดต่อสื่อสาร เป็นการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน เพื่อที่จะทำให้มีความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้ง รวมไปถึงระบบเสียงที่มีประสิทธิภาพและความคมชัดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้งานระบบตู้สาขาผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ทำให้ลดขั้นตอนของระบบการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยสาย LAN และไม่ต้องดำเนินการติดตั้งอีกต่อไป 

*อ่านบทความ VOIP เทคโนโลยีโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดค่าใช้จ่าย*

ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่ ระบบ call center ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่ 180203 01 800x532

ระบบ Call Center ความสามารถในการทำงานของระบบตู้สาขาแบบใหม่

Photo by hj barraza on Unsplash

นอกจากความสามารถในแง่ของการสื่อสารแล้ว ระบบตู้สาขาและระบบ Call Center แบบใหม่ ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมที่จะทำให้การประสานงานและใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานให้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบตู้สาขาให้อยู่ในรูปแบบ Cloud ที่ทำให้เป็นระบบประสิทธิภาพสูงเพื่อการสื่อสารได้อย่างคมชัดระบบ HD ทุกคู่สาย อีกทั้งยังสามารถใช้งานสื่อสารได้จากหลากหลายตัวเลือกการใช้งาน ที่ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป โทรศัพท์สำนักงาน และใช้จากสมาร์ทโฟนผ่าน Application ของบริษัทผู้ให้บริการ ให้เป็นการสื่อสารจากหมายเลขสำนักงานได้ ความสะดวกนี้ยังรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระยะไกลจากต่างประเทศ หรือหากบริษัทมีการย้ายสำนักงานก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบใหม่ ใช้เบอร์สำนักงานเดิมได้ตลอดไป

ความสามารถในด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็คเก็ตได้ตามการใช้งานจริง โดยที่ฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการจัดการ ประสานงาน รวมไปถึงการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นอย่างระบบตอบกลับอัตโนมัติ ระบบประชุมสาย ระบบประชุมสาย บันทึกการสนทนา ฯลฯ รวมไปถึงฟังก์ชั่นระดับสูงอย่างระบบหัวหน้าแทรกแซงสาย ระบบรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ และระบบประเมินความพึงพอใจ ที่จะเลือกความสามารถด้านการใช้งานมาให้เหมาะสมกับองค์กร อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโทรศัพท์ เพราะสามารถโทรหากันฟรีได้ภายในระบบเดียวกัน เรียกได้ว่า ระบบตู้สาขาแบบใหม่นั้นเป็นระบบที่มีทั้งความสามารถเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลประโยชน์และความสะดวกด้านการสื่อสารให้แก่องค์กรได้อย่างมากที่สุด

.

.

Cover Photo by Icons8 team on Unsplash

2019-02-18T11:23:29+00:00