ระบบ call center

ระบบโทรออกอัตโนมัติ ให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer) autodialer 01 1024x576

ให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer)

เนื่องด้วยปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น บริษัทและองค์กรต่าง ๆ มักจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ทีมขายมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนการขายที่กำลังได้รับความนิยมคือ ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer) Auto dialer เป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการโทรออกหาเลขหมายโทรศัพท์ในฐานข้อมูล ที่เมื่อปลายสายกดรับสายแล้วระบบควบคุมอัตโนมัติจะเล่นเสียงข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แจ้งหมดอายุบริการ แจ้งยอดค้างชำระ เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ Call center ในการโทรออก เป็นการทำตลาดผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่มีข้อดีคือสามารถกำหนดวัน/เวลา ในการโทรออกได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูลตัวเลขเช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต วันเกิด ไปยัง API ต่าง ๆ เพื่อการประมวลผลได้ อย่างไรก็ตาม ระบบก็ยังคงสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ Call center ได้เมื่อผู้รับปลายสายต้องการ ระบบ Robo Calling จาก YaleCom เป็นบริการเสริมระบบโทรออกอัตโนมัติ ทำงานผ่าน Cloud ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ และระบบให้ยุ่งยาก ด้วยการโทรออกแบบ Progressive dialer ที่โทรออกไปยังรายชื่อลูกค้าเป้าหมายทีละรายชื่อโดยอัตโนมัติ …

ให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer) Read More »

ระบบ call center กับข้อดีที่บริษัทได้รับ yalecom ระบบ call center ระบบ Call Center กับ 9 ข้อดีที่บริษัทจะได้รับ 9                                  Call Center yalecom 1024x536

ระบบ Call Center กับ 9 ข้อดีที่บริษัทจะได้รับ

ระบบ Call Center เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่หลายบริษัทนิยมใช้ในการรับสายจากลูกค้าโดยตรง ถือเป็นหนึ่งในการให้บริการของธุรกิจ ที่ลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย และสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ

ระบบ Call Center สถานการณ์ฝุ่น pm2.5 yalecom ระบบ call center ระบบ Call Center ส่งความห่วงใย เมื่อฝุ่น PM2.5 ทำร้าย ด้วยระบบโทรศัพท์บน Cloud                     pm2

ระบบ Call Center ส่งความห่วงใย เมื่อฝุ่น PM2.5 ทำร้าย ด้วยระบบโทรศัพท์บน Cloud

วิกฤติการณ์ฝุ่น PM2.5 อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง แต่ไม่เคยเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้วยระบบ YaleCom หรือระบบ Call Center แม้แต่น้อย

ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่น Call Center Agent ต้องมี Yalecom ระบบ call center ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี ! 5                     Call Center Agent          Yalecom 1024x536

ระบบ Call Center 5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี !

ระบบ Call Center หรือ ‘ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า’ มีบทบาทสำคัญมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ และต่อไปนี้คือ5 คุณสมบัติเด่นที่ Call Center Agent ต้องมี