• PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน pabx PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน 291103 01

PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน

การติดต่อสื่อสาร ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ยิ่งสำหรับการประกอบธุรกิจด้วยแล้ว การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งในแง่ของการบริการและกรบริหารจัดการภายใน สำหรับองค์กรผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องมีการขยับขยายเพื่อความก้าวหน้าในการก้าวไปสู่องค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จึงทำให้หลายๆ บริษัทเลือกที่จะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ไว้ในสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 


แต่จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้ระบบโทรศัพท์ในสำนักงานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก ด้วยการใช้งานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange) โดยการนำระบบ Cloud มาใช้ในระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บรวมรวมและจัดการข้อมูล โดยไม่ต้องอาศัยการติดตั้งอุปกรณ์หรือตั้งค่าด้วยตัวเองก็สามารถใช้งานได้ เพราะระบบตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud นั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ให้การใช้งานโทรศัพท์เป็นไปได้อย่างสะดวกต่อการติดต่อรับสายที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows จากโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำงาน และจากโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ เพื่อให้การบริการลูกค้าในองค์กรได้ผลตอบรับสูงสุดจากความสามารถในการบันทึกคู่สาย โอนสาย ประชุมสายได้ตามที่ต้องการ ไม่พลาดทุกสายสนทนา ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ปฏิบัติการรายงานแบบกราฟฟิกสำหรับ call center เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน pabx PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน 291102 01 600x399

PABX เหตุใดจึงควรมีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ใช้ในสำนักงาน

Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

การนำระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จึงช่วยในแง่ของการบริการติดต่อ ถือเป็นการนำเทคโนโยลีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาความยุ่งยากและความผิดพลาดจากการสื่อสาร การจัดการและการพัฒนาสำหรับการติดต่อในองค์กรให้ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยังทำให้ส่วนบริการคู่สาย หรือ Call Center มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การบริการคู่สายที่ดีให้กับลูกค้าได้ โดยที่ระบบสาขาตู้โทรศัพท์ ยังช่วยในการประหยัดงบประมาณในส่วนค่าโทรขององค์กรด้วยการใช้งานในระบบ Cloud ที่ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในสำนักงานได้ เรียกได้ว่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์นั้น เหมาะกับการนำมาใช้ในสำนักงานที่ถือว่าช่วยลดความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารเพื่อประโยชน์อย่างสูงทีี่สุดต่อองค์กร


ด้วยระบบ Call Center และระบบสาขาโทรศัพท์สำหรับการใช้งานในสำนักงานที่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องติดตั้งจาก YaleCom ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับองค์กรของคุณ เพื่อให้มีระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ใช้งานในองค์กร อย่างตอบโจทย์กับการทำธุรกิจยุคใหม่ที่มีความเสถียรภาพสูงสุด พร้อมทีมงานผู้ให้บริการมืออาชีพจาก YaleCom ติดต่อรับบริการจาก YaleCom ได้ที่นี่!!

.

.

Cover Photo by Benjamin Child on Unsplash

2019-01-05T10:01:30+00:00