• โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย 020101 01

โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย

ความสะดวกในการสื่อสารสำหรับการติดต่อทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพได้อย่างมากที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาในองค์กรที่ตอบโจทย์ด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจอย่างระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่ที่ใช้การทำงานแบบไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบ Cloud

การทำงานแบบไร้สายของระบบโทรศัพท์สมัยใหม่ ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาจากระบบตู้สาขาแบบ PBX ที่ใช้ในสำนักงานได้ด้วยการติดตั้งระบบตู้สาขา เพื่อการใช้งานด้านการสื่อสารในองค์กร ด้วยการติดต่อผ่านสาย LAN ที่มีความยุ่งยากและมีข้อจำกัดในแง่ของการใช้งาน ถ้าเทียบกับการใช้ระบบตู้สาขาแบบใหม่ที่มีการพัฒนาเพื่อการใช้งานด้านการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ

*อ่านบทความ PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com*

โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย 020102 600x598

โทรศัพท์สำนักงานกับการทำงานแบบไร้สาย

Photo By Freepik

จากการพัฒนาระบบโทรศัพท์เพื่อสำนักงานและระบบ Call Center ให้อยู่ในรูปแบบ Cloud เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งกว่าด้วยการทำงานแบบไร้สายที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งระบบโทรศัพท์ อีกทั้งยังไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานอุปกรณ์การสื่อสารให้เป็นเบอร์โทรสำนักงานได้ แม้ว่าจะใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ หรือจากสมาร์ทโฟนก็ตาม ทำให้เกิดข้อดีในการสื่อสารที่สามารถใช้งานได้ทุกที่แม้จะไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน อีกทั้งยังทำให้ประหยัดค้่าใช้จ่ายด้านการโทรศัพท์ เพราะใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานเสริมสำหรับระบบโทรศัพท์แบบไร้สาย เพื่อความสะดวกในแง่การของการใช้งานเพื่อการบริการอย่างฟังก์ชั่นการประชุมสายไปจนถึงฟังก์ชั่นเพื่อการรายงานเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์

และด้วยระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่จาก YaleCom ที่เชื่อมต่อระบบการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยการทำงานแบบไร้สาย ไม่ต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ยุ่งยากเหมือนระบบโทรศัพท์และระบบตู้สาขาแบบ PBX แบบเดิม เพื่อลดเงื่อนไขในการเชื่อมต่อสื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทำงานได้อย่างเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ให้ได้ความคมชัดของเสียงในการสื่อสารได้อย่างมากที่สุดสำหรับการสื่อสารเพื่อทำธุรกิจและสื่อสารเพื่องานด้านการบริการได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆ ก็สามารถติดต่องานด้านธุรกิจภายในระบบ Cloud ได้ฟรี ลดค่าใช้จ่ายด้านการโทรศัพท์ในองค์กรแถมฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประโยชน์ในการใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพของ YaleCom

.

.

Cover Photo By Freepik

2019-01-05T09:55:58+00:00