• โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต 110101 01

โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต

การใช้งานโทรศัพท์ภายในสำนักงานเพื่อการทำธุรกิจในแต่ละองค์กรถือได้ว่ามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งระบบโทรศัพท์ และระบบตู้สาขาเพื่อการใช้งานในสำนักงานนั้น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การทำธุรกิจและเพื่อผลประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างมากที่สุด

และในด้านวิวัฒนาการของการพัฒนาเทคโนโลยีตู้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารในสำนักงานนั้น ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จากการใช้งานระบบตู้สาขาแบบ PBX ที่มีการใช้งานผ่านสาย LAN และต้องอาศัยการติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสำนักงานผ่านเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงานเท่านั้น ที่ก็มีข้อจำกัดด้านการใช้งานและเกิดความยุ่งยากในการใช้งานอยู่พอสมควร อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์อย่างเป็นจำนวนมากอีกด้วย

*อ่านบทความ ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP Phone เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่*

โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต 110102 01

โทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ กับการใช้งานไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต

Photo By Freepik

จนเมื่อมีการพัฒนาระบบตู้สาขาาโทรศัพท์แบบใหม่ให้เปลี่ยนมาใช้งานในระบบ IP-PBX ในระบบโทรศัพท์ IP-Phone ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมาก โดยที่เปลี่ยนจากการใช้งานโทรศัพท์ผ่านสาย LAN ให้มาเป็นการใช้งานโทรศัพท์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่มีข้อดีตรงที่สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดสถานที่และอุปกรณ์สื่อสาร โดยสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ในสำนักงาน และจากสมาร์ทโฟนให้เป็นการติดต่อจากหมายเลขสำนักงานได้ ทำให้การติดต่อธุรกิจไม่จำกัดอยู่แค่ภายในสำนักงานเท่านั้น อีกทั้งหากมีการเคลื่อนย้ายสำนักงานหรือขยายสาขาก็ไม่เป็นปัญหากับการใช้งานเบอร์สำนักงานให้เป็นเบอร์เดิมได้อยู่เสมอ และการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำมากยิ่งกว่าด้วยการนำระบบ cloud มาใช้งานในระบบโทรศัพท์ ที่จะช่วยให้การติดต่อเป็นไปอย่างเสถียรภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งกว่า สำหรับการใช้งานระบบโทรศัพท์ในสำนักงาน

และด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการทำธุรกิจจาก YaleCom ที่พัฒนาระบบโทรศัพท์และระบบตู้สาขาโทรศัพท์ให้มีความทันสมัยที่สามารถสื่อสารได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบ Cloudที่ถือว่าเป็นความล้ำหน้าของระบบโทรศัพท์สำนักงานเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นด้วยระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างคมชัด และทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่องานธุรกิจด้วยฟังก์ชั่นคุณสมบัติที่ช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในแพ็คเก็ตการใช้งานที่คุณเลือกใช้ 

.

.

Cover Photo By Freepik

2019-01-11T13:27:11+00:00