• โทรศัพท์สำนักงาน ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud GRTTT89 01

โทรศัพท์สำนักงาน ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud

เทคโนโลยี Cloud computing เข้ามามีบทบาทสำหรับภาคธุรกิจ องค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาตัวเองและรองรับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับการทำธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันระหว่างธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ Yale Com บริษัทที่ให้บริการระบบโทรศัพท์และสำนักงานบน Cloud อย่างมืออาชีพ สามารถข้าดูบริการของเราได้ที่นี่

โทรศัพท์สำนักงาน ระบบปฏิบัติการการทำงานของเทคโนโลยีโทรศัพท์ออฟฟิศสุดสมาร์ต ที่ทำการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไปไว้บนคลาวด์ ที่ช่วยให้บริษัท องค์กร ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการใช้โทรศัพท์สำนักงาน เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม ซื้ออุปกรณ์ใหม่ เหมือนการใช้ระบบโทรศัพท์สมัยก่อน

โทรศัพท์สำนักงาน ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud GRTTT89 02 600x400

ตู้โทรศัพท์ ระบบการทำงานสุดสมาร์ทบน Cloud

ระบบการทำงานของ Cloud computing ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้ระบบโทรศัพท์ออฟฟิศคือคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชั่น รองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุก ๆ ด้าน ทั้งระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล และที่มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจคือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในการทำธุรกิจต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สำนักงานบนคลาวด์ เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไว้ที่สำนักงานให้ยุ่งยาก แต่สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud computing ผ่านอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

Private Cloud รูปแบบนี้การบรรจุข้อมูลจะขยายได้ตามความต้องการ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางข้อมูทำให้มีความปลอดภัย บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น
Public Cloud
เปรียบเสมือนคือมีผู้ให้บริการในการจัดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จากนั้นให้องค์กร บริษัท เข้าไปเช่าใช้บริการ เป็นต้น  
Community Cloud
คือ การร่วมกลุ่มจากองค์กรต่าง  ๆทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายและความต้องการใช้บริการแบบเดียวกัน
Hybid Cloud
เป็นการรวมกัยของการทำงานหรือนูปแบบระหว่างสองแบบขึ้นไป เพื่อเพิ่มศักยภาพและการจัดการได้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาของรูปแบบ Private, Public และ Community Cloud

ในภาคธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์สำนักงานบนคลาวด์นั้นมีข้อดีอย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ เพียงแค่ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์นั้นไปไว้บนคลาวด์ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึกข้อมูลการโทรที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานและรับสายได้

การใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับเทคโนโลยี Cloud computing นั้น เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในส่วนของทรัพยากรทางด้านไอทีของบริษัทหรือองค์กร ระบบการทำงานของ Cloud นั้นถือว่าเป็นระบบมีมีเถียรภาพและมีความปลอดภัยที่สูง และยังตอบสนองความต้องการของการใช้งานสำหรับธุรกิจ องค์กร หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น Yale Com จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาและรองรับการการทำงานของเทคโนโลยี Cloud ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและนำพาธุรกิจ องค์กรได้อย่างมั่นคง

2019-01-03T09:21:09+00:00