ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกธุรกิจต้องเลือก

2019-02-14T12:40:38+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายทุกธุรกิจต้องเลือก แทบไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะกรสื่อสารของสำนักงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มาถึงตอนนี้ที่ไม่จำกัดทุกขอบเขตโดยเฉพาะเรื่องปัญหาวุ่นๆ ที่มักเจอกับการสื่อสารโดยเฉพาะตู้โทรศัพท์ สาขา ที่ต้องแสนจำลำบากในการติดตั้ง การดูแลรักษา และรวมไปถึงข้อจำกัดของพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อสัญญาณคุณภาพของเสียง ที่เสี่ยงต่อการทำภาพลักษณ์ของธุรกิจเสียหาย ในตอนนี้ปัญหาต่างๆ ได้หมดไปด้วยระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่ของ ตู้โทรศัพท์สาขา ไร้ขีดจำกัดของการติดตั้งและการใช้งาน พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ cover photos by unsplash.com ก้าวไปอีกขั้นสำหรับยุคใหม่ของการสื่อสารสำนักงานที่ให้มากกว่า การโทรแบบธรรมดา ที่ให้มากกว่าการสื่อสารในยุคก่อน โดยเฉพาะการวางจุดติดตั้้งแบบไร้ขีดจำกัดของการวางแผนพื้นที่ ชนิดที่เรียกว่า unlimited ไร้ขอบเขตของการวางจุดเชื่อมต่อโดยอาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านระบบสายสัญญาณของอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลรักษาของสภาพสายสัญญาณ การติดตั้ง รวมทั้งการตั้งค่ารหัส เพราะระบบดังกล่าวได้ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงของการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการติดตั้งแบบไร้สาย การเชื่อมจต่อโดยอาศัยเลขสัญญาณรหัสเดียว สร้างโครงข่ายแบบไร้สายมากขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารจึงไม่จำกัดพื้นที่การสื่อสารอีกต่อไป รวมไปถึงระบบของสัญญาณที่ชัดเจนกว่าเดิม ด้วยการเปลี่ยนรหัสสัญยาณด้วยการอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวเชื่อมสัญญาณของระบบตู้โทรศัพท์ สาขา จึงมั่นใจได้ว่าการโทรและให้บริการข้อมูล [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกธุรกิจต้องเลือก2019-02-14T12:40:38+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร

2019-02-08T17:23:42+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร เครื่องมือทางการสื่อสารสำหรับองค์กร หน่วยงาน และรวมถึงบริษัท ธุรกิจต่าง ๆ ระบบโทรศัพท์สำนักงานถือเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่ช่วยให้หน่วยงานหรือธุรกิจสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพและประสบความสำเร็จ ซึ่งสำหรับระบบโทรศัพท์สำนักงานจะต้องมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา ที่การติดตั้งตู้สาขาในสมัยอดีตนั้น จะต้องมีการลงทุนสำหรับการติดตั้งตู้โทรศัพท์ ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรหรือติดต่อภายนอกหรือระหว่างหน่วยงาน ธุรกิจ ซึ่งการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ที่ผ่านมานั้นนอกจากในเรื่องของต้นทุน ยังมีเรื่องของการดูแลที่เรียกได้ว่าต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เพราะถ้าเกิดระบบโทรศัพท์ขององค์กรเกิดมีปัญหาปัญหาขึ้นมาก็อาจส่งผลเสียต่าง ๆ ให้กับธุรกิจได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ที่มีการให้บริการแก่ลูกค้า เพราะถ้าหากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร เช่น โทรไม่ติด สัญญาณขัดข้อง พูดคุยกันไม่ชัด การสื่อสารระหว่างกันก็จะมีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในปัจจุบันการติดตั้งตู้โทรศัพท์ สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยรเข้ามาพัฒนาที่ทำให้การสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขานั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน PABX (Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบประชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หน่วยงานหรือบริษัท [...]

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร2019-02-08T17:23:42+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

2019-02-01T11:24:21+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบโทรศัพท์สำนักงานนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการสื่อสารที่องค์กร ธุรกิจ หน่วยงาน บริษัทต้องมีการติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ แต่การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาหรือระบบโทรศัพท์สำนักงานในสมัยอดีตนั้น จะต้องเงินทุนในการติดตั้ง การเดินสายโทรศัพท์ของตู้สาขา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือธุรกิจไม่สามารถติดต่อได้ เพราะสัญญาณขัดข้อง เครือข่ายไม่เสถียร หรือเมื่อโทรมาแล้วไม่ติด ปัญหาเหล่านี้เรียกได้ว่ามีผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับหน่วยงานหรือธุรกิจที่ให้ให้บริการ ที่ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์จะต้องมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้การสื่อสารจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์นั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone โทรศัพท์บนเครือข่าย ที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับระบบโทรศัพท์รองรับเทคโนโลยี voip ที่ทาง Yale Com ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานด้วย Cloud Technology ที่ช่วยให้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแล ระบบใช้งานง่าย. แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า [...]

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ2019-02-01T11:24:21+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขาเชื่อมต่อการสื่อสารของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

2019-01-31T10:01:17+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขาเชื่อมต่อการสื่อสารของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การสื่อสารเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ธุรกิจให้สามารภทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องอาศัยการติดต่อระหว่างภายใน ภายนอก หรือแม้แต่องค์กรหรือธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับงานบริการอย่าง ธุรกิจโรงแรม ที่จะต้องมีการติดต่อการพูดคุยระหว่างโรงแรมและลูกค้า รวมถึงหน่วยงานหรือระบบโครงสร้างภายในของธุรกิจหรือองค์กรอย่าง ฝ่ายให้บริการทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ ที่เป็นฝ่ายให้บริการลูกค้าทางด้านข้อมูล ฝ่ายที่ให้ลูกค้าใช้ติดต่อสื่อสารกับธุรกิจหรือองค์กร แน่นอนว่าระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การดำเนินงานหรือการติดต่อสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ ตู้สาขาโทรศัพท์เชื่อมต่อการสื่อสารของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์สาขาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การสื่อสารขององค์กรหรือธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจสมัยอดีตนั้น จะต้องมีการลงทุนเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง และการดูแลรักษาที่ยุ่งยากหลากหลายขั้นตอน ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจหรือหลาย ๆ องค์กรนั้นเรียกได้ว่า ไม่สามารถลงทุนติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานได้ แต่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ได้พัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นกับระบบโทรศัพท์จาก Cloud Technology กับเทคโนโลยีสุดสมาร์ตที่ช่วยให้การสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ ที่ทาง Yale Com ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานสุดสมาร์ต เพื่อช่วยให้การสื่อสารของธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ ตู้โทรศัพท์สาขาบนเทคโนโลยี Cloud [...]

ตู้โทรศัพท์สาขาเชื่อมต่อการสื่อสารของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ2019-01-31T10:01:17+00:00