ตู้โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ

2019-02-14T13:09:18+00:00

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ Cloud ถือได้เป็นระบบบริการด้านพื้นที่ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจัดเก็บได้เป็นจำนวนมาก การนำระบบ Cloud มาใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ในสำนักงาน นั้นถือได้ว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้อย่างดีที่สุด ด้วยการพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงานให้อยู่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตบน Cloud ซึ่งใช้ระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เพื่อความคมชัดในทุกสายการสนทนา พร้อมทั้งระบบรายงานเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด และมีแพคเก็ตให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมขององค์กร และในส่วนของความสะดวกของการนำระบบ Cloud มาใช้งานกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นจุดเด่นอย่างมาก ก็คือการใช้ระบบการโทรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มีความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งานอย่างมาก เพราะสามารถเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้งานไนระบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านโทรศัพท์สำนักงาน หรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้และอย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา เพื่อให้สามารถติดต่อและประสานงานด้านธุรกิจได้ตลอดเวลา *อ่านบทความ PABX กับเทคโนโลยีการสื่อสารจาก Yale [...]

ตู้โทรศัพท์ ระบบ Cloud ไร้สาย นวัตกรรมที่สุดแห่งการสื่อสารทางธุรกิจ2019-02-14T13:09:18+00:00

ตู้โทรศัพท์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ให้มากกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา

2019-02-07T10:40:58+00:00

ตู้โทรศัพท์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ให้มากกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา cover photos by unsplash.com ขณะที่เทคโนโลยีทุกสิ่งบนโลกนี้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่นกันระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ที่มีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลก็ต้องปรับโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลงตามกระเแสเทรนด์โลกมากยิ่งขึ้น โดยฌแพาะระบบสัญญาณโทรศีัพท์ที่มีไว้เพื่อการเชื่อมต่อระบบธุรกิจด้วยแล้วยิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของตลาดในตอนนี้อย่างทันท่วงที เริ่มตั้งแต่การติดตั้งเคลื่อนย้าย การวางแผนประสิทธิภาพของการโทร รวมไปถึงความสเถียรของคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจน มั่นคง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการวางตัวในสายตาของลูกค้าและผู้สนใจ ข้อสำคัญคือค่าใช้จ่ายที่ต้องพอดีกับกำลังแรงความต้องการของธุรกิจด้วยจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานของประสิทธิภาพการโทร ซึ่งการสื่อสารรูปแบบทันสมัยได้เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองนั้นคือ ระบบ ตู้โทรศัพท์ รูปแบบใหม่ที่เน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย มุ่งให้เกิดระบบสัญญาณที่สเถียรมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบบโจทย์ที่ให้มากกว่ารูปแบบของโทรศัพท์แบบธรรมดา เมื่อไม่นานมานี้การเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมได้มีขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าเหตุที่ธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นก็เนื่องจากความต้องการของพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มที่จะสนใจตัวเองมากยิ่งขึ้น เริ่มที่จะกล้าสอบความต้องการของตนเอง และพร้อมที่จะติดต่อโดยตรงกับธุรกิจที่ตนต้องการ ซึ่งหน้าที่ของโทรศีัพท์สำนักงานจึงจำเป็นอย่างมากที่จะคอยเข้าไปเพิ่มความมั่นใจ ให้ความอุ่นใจกับลูกค้า ผ่านการตอบหรือแก้ไขปัญหาลูกค้าสบายใจขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มฐานลูกค้าขาประจำให้มากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในระบบตู้โทรศัพท์สำนักงานยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่รู้จักเพียงเวลาไม่นาน ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ระบบโทรศัพท์ดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทกับคนมากยิ่งขึ้นจากเดิม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำำหรับการวางแผนการใช้การโทรศัพท์เป็นเรื่องน่าสนใจที่ต้องเลือกมาปรับใช้กับองค์กรของคุณ อ่านบทความ IP Phone ยุคใหม่เพิ่มความสะดวกด้านการโทรเต็มรูปแบบ cover photos by unsplash.com อันดับแรกของการวางแผนคือการเลือกรูปแบบการโทรสำหรับสำนักงานที่ตอบโจทย์การโทรได้อย่างรวดเร็ว [...]

ตู้โทรศัพท์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ให้มากกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา2019-02-07T10:40:58+00:00

ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

2019-01-11T11:32:33+00:00

ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ตู้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่องค์กร หน่วยงาน ธุรกิจใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างการสื่อสารระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย หรือแผนกในแต่ละแผนก สำหรับการติดต่อเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างลุล่วง หรือแม้แต่การสื่อไปยังภายนอกหรือระหว่างองค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจ ที่ช่วยให้การทำธุกิจหรือการดำเนินการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยอดีตที่ผ่านมา อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงานขององค์กรหรือธุรกิจ ที่จะต้องมีการติดตั้งตู้สาขา ทำให้บริษัท องค์กรต้องลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสาร แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนา ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้กับองค์กร ธุรกิจให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ซึ่ง Yale Com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการสื่อสาร ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงาน กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud ประหยัดกว่า สเถียรกว่า ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เสียงคมชัดระดับ [...]

ตู้โทรศัพท์จาก Yale Com กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร2019-01-11T11:32:33+00:00

ตู้โทรศัพท์ฟังก์ชั่นที่ให้มากกว่าความเสถียรเหมาะสมทุกธุรกิจ

2019-01-09T12:10:54+00:00

ตู้โทรศัพท์ฟังก์ชั่นที่ให้มากกว่าความเสถียรเหมาะสมทุกธุรกิจ การสื่อสารสมัยใหม่ เริ่มมีบทบาทเข้ามากับสหภาคธุรกิจได้หลากหลาย ตั้งแต่ ช่วงปี 2017- ปัจจุบัน และเข้ามามีบทบาทของการสื่อสารสมัยใหม่ แบบไร้สายในช่วงดังกล่าว เพราะกระแสการหันมาทำการตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น นั่นเองจึงเป็นสาเหตุที่ ตู้โทรศัพท์ แบบไร้สาย เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้การทำงานของธุรกิจคุณดูดีมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการข้อมูลแบบไร้สาย ที่มีเพียงความเสถียรอย่างเดียวก็คงไม่สามารถเป็นที่หนึ่งของตลาดแห่งนี้ได้อีกต่อไป ดังนั้นการวางแผนการค้าบนตลาดออนไลน์ ข้อสำคัญการเลือกระบบการสื่อสารแบบไร้สายที่มีระบบเทคโนโลยีที่ให้มากกว่าความเสถียร ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดียิ่งขึ้น แน่นอนว่ากระแสเศรษฐกิจของการเติบโตบนธุรกิจออนไลน์ในตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจการสั่งซื้อสินค้า การนำเข้า ส่งออก ธุรกิจเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวางแผนการทำการสื่อสารให้ครอบคลุม ทั้งการให้บริการข้อมูลเบื้องต้น การช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่เกิดข้อสงสัยในตัวสินค้า การรับฟังความคิดเห็น พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประสานงานผ่านองค์กรอย่างมีระบบที่ได้ประสิทธิภาพในการประสานงานแผนกต่างๆ เพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้ขอใช้บริการ เทคโนโลยีตู้โทรศัพท์ไร้สาย ที่มุ่งเน้นเพียงความเสถียรจึงอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานอีกต่อไป แต่ควรมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่พร้อมช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้กว่าไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกเสียงระหว่างสนทนา การกำหนดการโอนสาย และการกระจายสายในแต่ละช่วงเวลา การตอบรับและการแก้ไขปัญหาเบื้อต้นตลอด 24 [...]

ตู้โทรศัพท์ฟังก์ชั่นที่ให้มากกว่าความเสถียรเหมาะสมทุกธุรกิจ2019-01-09T12:10:54+00:00

ตู้โทรศัพท์ ความสำคัญในการประชุมสายสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ

2019-01-05T09:55:35+00:00

ตู้โทรศัพท์ ความสำคัญในการประชุมสายสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจในสำนักงานและองค์กรที่ต้องมีการใช้งานโทรศัพท์สำนักงานเพื่อการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือติดต่อสื่อสารกับทางภายนอก ก็ต้องมีการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุุกิจที่มีหลายสาขาและธุรกิจที่ต้องมีการประชุม วางแผน หรือติดต่อสื่อสารกันหลายๆ สายในคราวเดียว โดยการใช้งานการติดต่อ แบบประชุมสาย ที่มีความสำคัญเพื่อความสะดวกในการติดต่อกันทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น การติดต่อประชุมสาย ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในองค์กรที่ต้องมีการวางแผน ประชุมงาน รวมไปถึงการบรีฟงานต่างๆ เพื่อเป็นการทำให้เกิดความพร้อมและความเข้าใจในเนื้องานได้ตรงกันและเพื่อความสามารถในการประสานงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือมีหลายสาขา ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อประชุมงานกันระหว่างบริษัทในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพราะเนื่องจากความสามารถทางเทคโนโลยีสำหรับการติดต่อสื่อสารสำหรับองค์กร อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP-Phone แบบใหม่นั้น มีความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สายผ่านการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเสียงที่มีความคมชัดและมีเสถียรภาพในการสื่อสารเป็นอย่างมาก สำหรับการประชุมสายเพื่อการทำงานและการติดต่อทางธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ  *อ่านบทความ ตู้สาขากับประโยชน์ทางด้านการสื่อสาร* ตู้โทรศัพท์ ความสำคัญในการประชุมสายสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ Photo By Freepik นอกจากข้อดีของระบบโทรศัพท์สำนักงานในการใช้งานการประชุมสายแล้ว การใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สมัยใหม่นั้นยังมีประโยชน์สำหรับการใช้งานเพื่อการสื่อสารในองค์กร และการสื่อสารในด้านการบริการได้อย่างมากอีกด้วย โโยเฉพาะระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud ที่สามารใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งระบบโทรศัพท์ให้ยุ่งยากเหมือนการใช้ระบบโทรศัพท์แบบ PBX [...]

ตู้โทรศัพท์ ความสำคัญในการประชุมสายสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ2019-01-05T09:55:35+00:00

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม

2019-01-05T09:51:17+00:00

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจองค์กรการทำงานขนาดใหญ่นั้น มักจะต้องใช้การสื่อสารเป็นสำคัญ สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน ก็จะต้องมีการติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อประสานงานและการให้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของการบริการและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะความจำเป็นของการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์กับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการโรงแรม  เนื่องจากธุรกิจการโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจที่มีการเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการต้อนรับลูกค้า การให้บริการในด้านการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในทุกๆ ความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ได้อย่างดีที่สุด รวมไปถึงการใช้บริการทางโทรศัพท์ในด้านการติดต่อกับผู้มาเข้าพัก ทั้งเรื่องการสอบถามข้อมูล การจองห้อง การติดต่อขอเข้าพัก หรือแม้กระทั่งการให้บริการหลังการเข้าพักแล้วว่าผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการในโรงแรมมากน้อยแค่ไหน โดยหากเป็นการติดต่อเพื่อการบริการแล้ว ก็ควรต้องมีการใช้ระบบ Call Center ที่มีการเก็บข้อมูลการติดต่อบน Cloud เพื่อคุณภาพการรับสายและการบันทึกข้อมูลสนทนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อีกทั้งการแจ้งหมายเลขที่ติดต่อเข้ามา จะทำให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมในการรับบริการและแสดงถึงความบริการที่ใส่ใจในการจดจำข้อมูลของผู้ติดต่อเข้ามาใช้บริการได้ *อ่านบทความ โทรศัพท์สำนักงานกับเทคนิคการสื่อสารในธุรกิจบริการ* ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม Photo by Marten Bjork on Unsplash ในส่วนของการให้บริการห้องพักแล้ว ในแต่ละห้องพักก็จะมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในห้องเพื่อความสะดวกในการติดต่อรับบริการหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกให้แก่ผู้เข้าพัก นอกจากนี้ยังเพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถติดต่อกับพนักงานต้อนรับได้ตลอดเวลาเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  [...]

ตู้โทรศัพท์บน Cloud จำเป็นขนาดไหนกับการใช้ในธุรกิจการโรงแรม2019-01-05T09:51:17+00:00

ตู้โทรศัพท์กับการสื่อสารในงานบริการลูกค้า

2019-01-03T09:17:13+00:00

ตู้โทรศัพท์กับการสื่อสารในงานบริการลูกค้า ธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อหรือพูดคุยกับลูกค้าผ่านตู้โทรศัพท์กับ Cloud Technology ที่มาช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้น ส่งผลให้ากรดำเนินงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับลูกค้าจึงเป็นทักษะสำคัญอย่างมากในธุรกิจบริการที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร วันนี้ Yale Com จึงมีเทคนิคด้านการสื่อสารที่ธุรกิจบริการไม่ควรมองข้าม การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านตู้โทรศัพท์กับระบบ voip จาก Cloud Technology พนักงานสื่อสารหรือพนักงานที่ให้บริการลูกค้าจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าฟังได้ชัดเจน ให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการทราบหรือได้รับการอธิบายจากพนักงานบริการ นอกจากนี้ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ฉะฉาน เพื่อแสดงออกถึงความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่มั่นใจในการรับทราบถึงข้อมูลหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่คุณเสนอแก้ไขให้ จังหวะในการพูดก็ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญ สำหรับธุรกิจที่ใช้การสื่อสารในการบริการลูกค้า การพูดในจังหวะที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ฟังหรือลูกค้าสามารถรับข้อมูลได้อย่างชัดเจนและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้พนักงานสื่อสารควรเว้นจังหวะไว้ เผื่อลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลระหว่างการรับทราบข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งกันพูดหรือพูดแทรกลูกค้า ตู้สาขากับการสื่อสารในงานบริการลูกค้า การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ด้วยระบบ IP Phone จากเทคโนโลยีคลาวด์ การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี [...]

ตู้โทรศัพท์กับการสื่อสารในงานบริการลูกค้า2019-01-03T09:17:13+00:00