ระบบ Call Center

ระบบ Call Center เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์

2019-02-06T11:02:35+00:00

ระบบ Call Center เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์ การให้บริการทางโทรศัพท์ ถือเป็นหนึ่งในการบริการสำหรับธุรกิจในยุคนี้ที่จะต้องมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Service หรือฝ่าย Call Center เพื่อคอยติดต่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อความพึงพอใจและเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจและบริการ แล้วนำมาประสานงานภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างตรงจุด ฝ่ายให้บริการทางโทรศัพท์จึงมีความสำคัญไม่แพ้ฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท เพื่อทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งช่วยในการรับรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาผลลัพท์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาองค์กรธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่สูงที่สุดต่อไป *อ่านบทความ ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ* ระบบ Call Center เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์ Photo By Freepik โดยการเลือกระบบเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ อย่างระบบโทรศัพท์ในสำนักงานเพื่อใช้งานในองค์กรนั้น ก็ควรที่จะต้องเลือกใช้งานระบบโทรศัพท์และระบบสำหรับ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ อย่างระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่ที่มีการใช้งานด้วย IP Phone ผ่านการโทรศัพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อกับระบบ [...]

ระบบ Call Center เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์2019-02-06T11:02:35+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ

2019-01-30T13:52:35+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและประสานงานทางด้านธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในองค์กร ที่จะต้องมีฝ่ายบริการทางโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า ฝ่าย Call Center ที่่ทำหน้าที่ให้บริการด้านคำแนะนำ แก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการทางธุรกิจ อีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงานในองค์กร ที่ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่สำคัญและขาดไม่ได้ในองค์กร สำหรับการพัฒนาด้านการบริการและการติดต่อสื่อสารให้องค์กรได้ก้าวหน้าและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด การจะทำหน้าที่ผู้ให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในองค์กรที่ต้องมีการสื่อสารและประสานงานด้านธุรกิจอยู่เสมอๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถของการให้บริการ พร้อมทั้งทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถให้บริการและคำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการและผู้ติดต่อทางธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างประทับใจ ผ่านการทำงานที่เป็นมืออาชีพของฝ่ายบริการทางโทรศัพท์อย่างฝ่าย Call Center หรือฝ่าย Customer Service นั่นเอง *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับความสำคัญของการติดตั้งตู้สาขา* ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ [...]

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ2019-01-30T13:52:35+00:00

ระบบ Call Center กับการใช้งานระบบโอนสายไปยังเบอร์ภายในและเบอร์ภายนอก

2019-01-14T13:24:35+00:00

ระบบ Call Center กับการใช้งานระบบโอนสายไปยังเบอร์ภายในและเบอร์ภายนอก การทำงานภายในองค์กรบริษัทที่ต้องมีแผนกสำหรับให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างแผนก Customer Service หรือแผนก Call Center ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ ตอบปัญหา ให้คำแนะนำกับลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจ รวมทั้งการติดต่อประสานงานในด้านการรับเรื่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด และต้องสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว โดยการเลือกใช้งานระบบ Call Center เพื่อการทำธุรกิจและการติดต่อเพื่อให้บริการนั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้งานในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากที่สุดในทุกสายการสื่อสาร ทั้งในด้านความเสถียรภาพและความง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบตู้โทรศัพท์และ Call Center *อ่านบทความ VOIP เทคโนโลยีการสื่อสารประสานงานภายในองค์กรที่ดีที่สุด* ระบบ Call Center กับการใช้งานระบบโอนสายไปยังเบอร์ภายในและเบอร์ภายนอก Photo [...]

ระบบ Call Center กับการใช้งานระบบโอนสายไปยังเบอร์ภายในและเบอร์ภายนอก2019-01-14T13:24:35+00:00

ระบบ Call Center ยุคใหม่ต้องมี !!! พร้อมสู้กับตลาดออนไลน์ยุค4.0

2019-01-07T12:32:52+00:00

ระบบ Call Center ยุคใหม่ต้องมี !!! พร้อมสู้กับตลาดออนไลน์ยุค4.0 ตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคือ การสื่อสารที่ได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งการรับฟังปัญหา การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า การบริการ เพื่อให้เกิดมิติความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและธุรกิจของคุณ และการสื่อสาร จึงเหมาะกับธุรกิจออนไลน์ ในตอนนี้สำหรับการสื่อสาร สำหรับธุรกิจออนไลน์คงต้องเป็น ระบบ Call center ที่พร้อมจะช่วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการประสานงานในการรับเรื่องปัญหาต่างๆ ช่วยจัดการโอนสายไปยังแผนกที่เหมาะสมกับเรื่องดังกล่าว ทั้งของลูกค้าและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสู้กับธุรกิจที่ต่างแสวงหาผลกำไรจากตลาดออนไลน์ยุคใหม่แห่งนี้ ระบบ Call center ถูกหยิบยกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2017 จนในตอนนี้เริ่มมีการนำระบบการสื่อสารดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่ เปลี่ยนไปโดยมักจะมีการตอบรับหรือการรีวิวสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ที่ชัดเจนคือพฤติกรรมของลูกค้าเริ่มมีข้อสงสัยกับตัวสินค้าและต้องการคำตอบ ที่ชัดเจน รวดเร็ว สะดวก ดังนั้นระบบการให้บริการข้อมูลเบื้องต้น และจัดการปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มมีมากยิ่งขึ้น [...]

ระบบ Call Center ยุคใหม่ต้องมี !!! พร้อมสู้กับตลาดออนไลน์ยุค4.02019-01-07T12:32:52+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการโทรออกในราคาประหยัด

2019-01-04T13:23:47+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการโทรออกในราคาประหยัด การใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานเพื่อธุรกิจการสื่อสารและการบริการที่ดีนั้น ต้องมีการใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและมีความแม่นยำในการสนทนา ทั้งการติดต่อด้านการทำธุรกิจการประชุมงาน และการบริการกับผู้มาติดต่อใช้บริการ อย่างการให้บริการ Call Center ที่เป็นฝ่ายให้บริการและให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ โดยการที่องค์กรมีฝ่าย Call Center นั้นก็เพื่อสร้างความสะดวกและความประทับใจในการใช้บริการให้แก่ผู้ติดต่อ จึงต้องมีการใช้งานระบบโทรศพท์สำนักงานเพื่อการสื่อสารในองค์กร ซึ่งข้อเสียของการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานในแบบเดิมนั้น มักจะทำให้องค์กรประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าโทรจากการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายใน ติดต่อสื่อสารระหว่าสาขา หรือการติดต่อการให้บริการทางโทรศัพท์ก็ล้วนแล้วแต่สร้างค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ยิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเป็นอย่างมาก จึงทำให้การเปลี่ยนมาใช้งานโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center แบบใหม่ที่ใช้ระบบ Cloud เป็นตัวช่วยในการสื่อสาร และการใช้งานโทรศัพท์สำนักงานผ่าน Internet ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรได้อย่างมาก    *อ่านบทความ PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต* [...]

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับการโทรออกในราคาประหยัด2019-01-04T13:23:47+00:00

ระบบ Call Center เพิ่มศักยภาพการสื่อสารระหว่างองค์กร

2019-01-04T16:42:22+00:00

ระบบ Call Center เพิ่มศักยภาพการสื่อสารระหว่างองค์กร   Photos by pexels.com สำหรับสุดยอดเทคโนโลยีสำหรับการติดต่อประสานงาน และทั้งการบริการข้อมูลให้กับลูกค้า เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจ นั่นคือ การมี ระบบ Call Center ที่มีการบริการทั้งการเชื่อมต่อ ประสานงาน และให้บริการข้อมูลกับผู้ที่เกิดข้อสงสัย เพื่อแก้ไขได้อย่างตรงจุด พร้อมสร้างคุณค่าให้กับการสร้างภาพลักษณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการ สำหรับการสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กรนั้น การหาเครื่องมือที่สามารถสร้างความหมายในการสร้างงานให้ตรงกัน โดยเฉพาะ การประชุมสาย ข้อสำคัญที่จะทำให้การประสานงานภายในองค์เกิิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการประชุมสายนั้น หลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่ามีไว้เพื่ออะไร ? ความจริงแล้วการประชุมสาย เป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในอดีต การประชุมสาย อาจถูเลือกใช้เป็นตัวสุดท้าย เนื่องจากเป็นการพูดคุยผ่านเสียงของบุคคลในองค์กร ใช้ในการสื่อสารเท่านั้น แต่ปัจจุบันสำหรับการประชุมสาย มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น [...]

ระบบ Call Center เพิ่มศักยภาพการสื่อสารระหว่างองค์กร2019-01-04T16:42:22+00:00

ระบบ Call Center กับระบบตอบกลับอัตโนมัติ ทางลัดในการสื่อสารที่ง่ายขึ้น

2019-01-05T09:57:28+00:00

ระบบ Call Center กับระบบตอบกลับอัตโนมัติ ทางลัดในการสื่อสารที่ง่ายขึ้น การสื่อสารภายในองค์กรนั้น ต้องมีทั้งความแม่นยำและความรวดเร็วของการสื่อสารที่มีความเสถียรเพื่อประสิทธิภาพทางการสื่อสารที่ดีที่สุด โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่มีการให้บริการด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ยิ่งต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการให้บริการและการแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ อย่างการเป็นพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ หรือ Call Center ที่ต้องอาศัยการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพด้วยระบบการสื่อสารของระบบโทรศัพท์สำนักงานในรูปแบบที่ทันสมัยและให้ความสะดวกอย่างมากที่สุด และหากจะพูดถึงการให้บริการทางโทรศัพท์ที่ต้องมีเทคนิคการให้บริการแบบมืออาชีพที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านบทความ ระบบ Call Center กับเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) อีกทั้งยังต้องมีระบบการบริการและการจัดการที่ดีเพื่อความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการดำเนินการให้บริการ โดยการใช้ "ระบบตอบกลับอัตโนมัติ" เพื่อช่วยในการให้บริการทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ "ระบบตอบกลับอัตโนมัติ" คือระบบตอบกลับที่ใช้เสียงที่บันทึกไว้เพื่อการสื่อสารตอบกลับกับผู้ใช้บริการแทนการใช้พนักงานจริงในการสื่ิอสารโต้ตอบกับผู้ใช้บริการโดยใช้เสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นในการให้บริการและให้คำตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อความรวดเร็วในการตอบกลับ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาสำหรับการสนทนากับผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะระบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้จากข้อมูลที่มีอยู่ในคลัง เพื่อความสามารถในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างอัตโนมัติ หรือหากในกรณีผู้ใช้บริการต้องการแก้ปัญหากับพนังานบริการโดยตรง ระบบอัตโนมัติก็มีความสามารถในการโอนสายไปยังคู่สนทนาได้อย่างทันท่วงที หรือหากเป็นกรณีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ ระบบอัตโนมัตก็สามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการได้โดยตรง  ระบบ Call Center กับระบบตอบกลับอัตโนมัติ ทางลัดในการสื่อสารที่ง่ายขึ้น [...]

ระบบ Call Center กับระบบตอบกลับอัตโนมัติ ทางลัดในการสื่อสารที่ง่ายขึ้น2019-01-05T09:57:28+00:00

ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์

2019-01-05T09:59:23+00:00

ระบบ Call Center : เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์ "การบริการ" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งการบริการที่ดีตะส่งผลต่อความต้องการกลับมาใช้บริการและเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น ผู้ใช้บริการที่ได้รับการบริการที่ดีกลับไปจากผู้ให้บริการก็จะกลายมาเป็น Brand Loyalty ที่จะคอยสนับสนุนสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆ ต่อไป ที่มาพร้อมๆ กับการจัดการระบบโทรศัพท์สำนักงาน และระบบ Call Center เพื่อสร้างช่องทางการบริการและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะต้องมีการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ดีและเสถียรภาพ นอกจากนี้ในส่วนของการให้บริการก็ต้องมีการสร้างความประทับใจและอำนวยความสะดวกในด้านการตอบคำถามและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้อย่างมืออาชีพที่สุด จึงจะสามารถสร้างฐานลูกค้าและเพิ่ม Brand Loyalty ที่เชื่อมั่นในบริษัทและองค์กรของเราได้... เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการ ใช้ระบบรับสายอัตโนมัติ เพื่อสร้างช่องทางการติดต่อที่ตรงความต้องการได้รวดเร็วขึ้น ที่จะทำให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้ช่องทางการติดต่อที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ทั้งยังเป็นการช่วยในการประหยัดเวลาการสนทนาลดความเยิ่นเย้อระหว่างผู้ให้บริการและคู่สายให้สามารถแก้ไขปัญหาและปิดการสนทนาให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ระบบอัติโนมัติยังช่วยในการแก้ปัญหาในกรณีที่เป็นเรื่องทั่วๆไป ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพนักงานคู่สาย มีคู่สายคอยรับสายที่เพียงพอต่อความต้องการ การที่มีผู้ใชบริการจำนวนมาก แต่คู่สายสนทนาไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิดความเสียเปรียบ และส่งผลต่อความไม่ประทับใจในการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นได้  ดังนั้นงองค์กรจึงจำเป็นต้องจัดคู่สายการสนทนาให้เพียงพอและรวดเร็วต่อความต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี พร้อมกับการรับสายที่รวดเร็วทันท่วงทีก็จะช่วยสร้างความประทับใจเพิ่มขึ้นได้ ระบบ Call [...]

ระบบ Call Center เทคนิคสร้างความประทับใจในการให้บริการทางโทรศัพท์2019-01-05T09:59:23+00:00

ระบบ Call Center กับเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2019-01-03T09:18:31+00:00

ระบบ Call Center กับเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิต และที่สำคัญคือกับอาชีพการทำงานในบางสาขาอาชีพหรือเป็นส่วนช่วยในการดำเนินงานทางธุรกิจอย่าง ระบบ Call Center ที่ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะบางคนการสื่อสารไม่เข้าใจจนเกิดความผิดพลาด ความเข้าใจผิดและในท้ายที่สุดคือส่งผลเสียให้กับเหล่าองค์กรหรือธุรกิจเป็นอย่างมาก และสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามหรือมีความเข้าใจผิดคือ คิดว่าการสือสารเป็นเรื่องง่าย ๆ ใคร ๆ ก็พูดได้ ไม่เห็นต้องยากหรือมีเทคนิคอะไรมาช่วยเลย จึงไม่ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร โดยเฉพาะกับองค์กรหรือธุรกิจที่มี ระบบ Call Center เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต หรือเป็นหนึ่งในช่องทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้า ดังนั้นการสื่อสารให้ได้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน วันนี้ Yale Com มีเทคนิคการสื่อสารดี ๆ มาฝากสำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่มี ระบบ Call Center ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดหนึ่งเคล็ดลับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กร [...]

ระบบ Call Center กับเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ2019-01-03T09:18:31+00:00

ระบบ Call Center แนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 2019

2019-01-04T16:23:09+00:00

ระบบ Call Center แนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 2019 ระบบ Call Center แนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 2019 การเปลี่ยนแปลงของ ระบบ Call Center ในช่วงปี 2018 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสารในทางที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริการเอาใจลูกค้าและการกระตุ้นสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้ำความสำคัญกับเรื่องการบริการข้อมูลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยียังเติบโตขึ้นชนิดที่เรียกว่าก้าวกระโดด โดยการออกแบบวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Ai ที่เพิ่มศักยภาพด้านการบริการข้อมูล สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าคนสำคัญ และในปี 2019 ที่จะมาถึงนี้ ระบบ Call Center ในยุคที่เน้นการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงนทิศทางไหนและน่าจับตามองอย่างไรมาดูกันลยยย CALL CENTER คือ ?? สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 [...]

ระบบ Call Center แนวโน้มที่น่าจับตามองในปี 20192019-01-04T16:23:09+00:00