ระบบ Call Center

ระบบ Call Center บน Cloud เสียงคมชัด ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์

2019-06-12T15:31:03+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud เสียงคมชัด ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์   ระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือระบบตู้สาขา รวมไปถึง ระบบ Call Center นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ให้บริการแก้ไขปัญหา สื่อสารกับลูกค้า ตอบปัญหาให้ข้อมูล รวมไปทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่จะต้องมีความราบรื่น  โดยใช้ระบบที่แม่นยำ ชัดเจน มีเสถียรภาพ จากการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำธุรกิจแก่องค์กร และหน่วยงานสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่ และอย่างเต็มประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีในปัจจุบัน *อ่านบทความ IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย* ระบบ Call Center บน Cloud เสียงคมชัด ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ [...]

ระบบ Call Center บน Cloud เสียงคมชัด ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์2019-06-12T15:31:03+00:00

ระบบ Call Center สำหรับธุรกิจ ติดต่อสื่อสารได้ในทันที

2019-06-06T13:40:58+00:00

ระบบ Call Center สำหรับธุรกิจ ติดต่อสื่อสารได้ในทันที   การให้บริการคู่สายจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝ่าย Call Center นั้น เจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการลูกค้าคู่สายที่เข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ ข้อสงสัย ปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือเพื่อให้ฟีดแบ็คการใช้บริการ ซึ่งฝ่าย Call Center นั้นก็จะมีหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงาน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ โดยจะต้องคอยให้บริการอย่างสุภาพ ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยจากหน้าที่ของฝ่าย Call Center ตามที่ได้กล่าวมานั้น ก็จะเป็นได้ว่าเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การที่จะทำให้แผนก Call Center สามารถประสานงานและทำหน้าที่ได้อย่าวมีประสิทธิภาพนั้น ก็จะต้องทำการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงาน หรือ ระบบ [...]

ระบบ Call Center สำหรับธุรกิจ ติดต่อสื่อสารได้ในทันที2019-06-06T13:40:58+00:00

ระบบ Call Center ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจ

2019-06-03T13:58:14+00:00

ระบบ Call Center ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจ   การให้บริการทางโทรศัพท์ จากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกอีกแบบว่าฝ่าย Call Center นั้น โดยสำหรับองค์กรธุรกิจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตั้งเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร และการให้บริการคู่สายที่เข้ามาติดต่อทางโทรศัพท์ โดยหน้าที่ของลูกค้าสัมพันธ์หรือ Call Center นั้น จะต้องคอยให้บริการ ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่คู่สาย รวมทั้งยังต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อการทำงานที่เป็นระบบและพัฒนาบริการเพื่อสร้างความประทับให้คู่สาย พร้อมทั้งสร้างความก้าวหน้า และการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรให้ได้เหนือคู่แข่ง *อ่านบทความ Voip ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัดเสถียรภาพสูง* ระบบ Call Center ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจ Photo By Freepik.com ซึ่งการติดตั้ง [...]

ระบบ Call Center ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการดำเนินธุรกิจ2019-06-03T13:58:14+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ

2019-05-30T11:24:41+00:00

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ   การจะเลือกใช้ ระบบ Call Center หรือระบบโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อการให้บริการและการสื่อสารทางธุรกิจนั้น ก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องรวมไปทั้งการเลือกใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพสูง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด เพราะองค์กรธุรกิจที่จะต้องมีการสื่อสารเชื่อมต่อ รวมไปทั้งต้องมีการให้บริการคู่สายอยู่เสมอ ก็จะต้องเลือกใช้ระบบตู้สาขาสำหรับธุรกิจองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการติดต่อ การทำธุรกิจ และการบริการ โดยเฉพาะการให้บริการ Call Center หรือที่เรียกอีกอย่างว่าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะต้องคอยรับสาย ให้คำแนะนำคำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มาติดต่อ รวมทั้งต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานภายในอีกด้วย *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจยุคใหม่* ระบบ Call Center บน Cloud [...]

ระบบ Call Center บน Cloud สำหรับใช้งานเพื่อองค์กรธุรกิจและการให้บริการ2019-05-30T11:24:41+00:00

ระบบ Call Center สุดคุ้มสำหรับธุรกิจ เพื่อการสื่อสารอย่างมีเสถียรภาพ

2019-05-25T13:04:35+00:00

ระบบ Call Center สุดคุ้มสำหรับธุรกิจ เพื่อการสื่อสารอย่างมีเสถียรภาพ   เนื่องจากว่าการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจในปัจจุบันนี้ ที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ บริษัท หรือหน่วยงานไหนๆ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ “ระบบโทรศัพท์สำนักงาน” หรือระบบตู้สาขาโทรศัพท์ รวมไปทั้ง ระบบ Call Center เพื่อใช้งานด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ รวมไปทั้งเพื่อการใช้บริการลูกค้าคู่สาย หรือเพื่อการชาสัมพันธ์ และประสานงานภายในองค์กร อย่างที่จะเห็นได้ว่าบริษัทหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าฝ่าย Call Center เพื่อให้บริการอยู่ตลอดเวลา และในส่วนของการเชื่อมต่อสื่อสารกับคู่สายเหล่านี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อให้ราบรื่น *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ผู้ช่วยประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารแก่องค์กรธุรกิจ* ระบบ Call Center สุดคุ้มสำหรับธุรกิจ เพื่อการสื่อสารอย่างมีเสถียรภาพ Photo [...]

ระบบ Call Center สุดคุ้มสำหรับธุรกิจ เพื่อการสื่อสารอย่างมีเสถียรภาพ2019-05-25T13:04:35+00:00

ระบบ Call Center เชื่อมต่อแบบไร้สาย จากระบบ Cloud สุดยอดเทคโนโลยี

2019-05-11T10:50:57+00:00

ระบบ Call Center เชื่อมต่อแบบไร้สาย จากระบบ Cloud สุดยอดเทคโนโลยี   เป็นที่รู้กันว่า หน้าที่ของผู้ให้บริการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าฝ่าย Call Center นั้น คือการให้บริการคู่สายที่ทำการติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับบริการต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ติดต่อสอบถามเรื่องการใช้บริการ หรือมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข รวมไปทั้งคู่สายที่ติดต่อเข้ามาเพื่อเจรจาและทำธุรกิจร่วมกับบริษัทหรือองค์กรของเรานั้น โดยฝ่าย Call Center นั้น ก็จะต้องคอยทำหน้าที่บริการรับสาย ตอบปัญหา ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ รวมไปทั้งทำการประสานงานกับภายในองค์กรอีกด้วย ฝ่าย Call Center นั้นจึงมีความสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจองค์กรยุคใหม่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการและเชื่อมต่อ รวมไปทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย สร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดีให้แก่ลูกค้าคู่สาย และเพื่อการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงานประสิทธิภาพสูง จากผู้ให้บริการมืออาชีพ* ระบบ [...]

ระบบ Call Center เชื่อมต่อแบบไร้สาย จากระบบ Cloud สุดยอดเทคโนโลยี2019-05-11T10:50:57+00:00

ระบบ Call Center กับการเป็นผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ

2019-04-23T10:39:30+00:00

ระบบ Call Center กับการเป็นผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ   การเป็นผู้ให้บริการทำหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฝ่าย Call center ที่ต้องทำหน้าที่รับสาย ให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไขและประสานงานไปให้แก่องค์กรภายในเพื่อจัดการ หน้าที่ประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งยังเป็นฝ่ายที่ควรจะต้องมีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการคู่สายได้โดยตรง ทั้งนี้ องค์กรบริษัทก็ควรที่จะต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center เพื่อการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารแก่คู่สายเพื่อการประชาสัมพันธ์และการประสานงานภายในอีกด้วย โดยที่จะต้องมีตัวเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร ที่องค์กรจะต้องเลือกใช้ระบบตู้สาขาและ Call Center ที่เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานเพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานทางธุรกิจ รวมไปทั้งการเชื่อมต่อกับคู่สายโดยเฉพาะ *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ตัวเลือกการสื่อสารไร้สายเพื่อธุรกิจที่คุ้มค่า* ระบบ Call [...]

ระบบ Call Center กับการเป็นผู้ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ2019-04-23T10:39:30+00:00

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2019-04-17T10:45:30+00:00

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการคู่สายของของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าฝ่าย Call Center ขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ที่จะต้องมีฝ่ายให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดีและสร้างภาพความเป็นองค์กรมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากการที่องค์กรบริษัทต่างๆ จะต้องมีฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรองรับการติดต่อของคู่สายในการให้บริการตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และประสานงานภายในองค์กร เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เติบโต ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call Center นั้นก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญอย่างมากและควรที่จะต้องมีระบบการจัดการการสื่อสารที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้เข้ามาติดต่อธุรกิจกับทางองค์กร รวมไปถึงเพื่อการประสานงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ *อ่านบทความ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กร* ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash โดยการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานและตู้สาขาที่มีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะต้องเลือกใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพสูงด้วยระบบเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างคมชัด ซึ่งด้วยระบบโทรศัพท์สำนักงานและ ระบบ Call Center จาก [...]

ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ2019-04-17T10:45:30+00:00

ระบบ Call center ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้การสื่อสารประสิทธิภาพสูง

2019-04-09T11:43:16+00:00

ระบบ Call center ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้การสื่อสารประสิทธิภาพสูง   สำหรับการทำธุรกิจ ที่ทุกการดำเนินการจะต้องมีการคิดคำนึงถึงต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนและเพื่อกำไรที่มากขึ้นอยู่เสมอ การดำเนินการด้านการจัดการเพื่อธุรกิจต่างๆ จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและคุ้มค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการติดต่อสื่อสาร เพื่อการประสานงานและการทำธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อการใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการกับธุรกิจองค์กรของเราเอง โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพมักจะมีฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือฝ่าย Call Center เพื่อคอยให้บริการ ตอบคำถาม และแก้ปัญหาให้แก่คู่สายที่เข้ามาติดต่อ รวมไปถึงเพื่อการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ที่จะช่วยนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดจากการใช้ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่า *อ่านบทความ VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ* ระบบ Call center ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้การสื่อสารประสิทธิภาพสูง Photo by Jonathan Francisca on Unsplash การใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานและCall Center สำหรับองค์กรธุรกิจนั้น ก็ควรที่จะเลือกใช้ระบบที่มีความเสถียรภาพสูง เพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ชัดเจนและแม่นยำ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับความสะดวกของการทำธุรกิจโดยเฉพาะ [...]

ระบบ Call center ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้การสื่อสารประสิทธิภาพสูง2019-04-09T11:43:16+00:00

ระบบ Call Center งานที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด

2019-03-29T11:45:28+00:00

ระบบ Call Center งานที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด   งาน ระบบ Call Center เป็นงานที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นงานง่าย ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากการนั่งรับโทรศัพท์ของลูกค้าและตอบคำถามทั่วไป ซึ่งอันที่จริงแล้วงานคอลเซนเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันของลูกค้า เพราะในหนึ่งวันพนักงานคอลเซนเตอร์ต้องเจอลูกค้า ปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ำเสียงและอารมณ์ที่ส่งผ่านมาทางสายโทรศัพท์ และด้วยเนื้องานของพนักงานคอลเซนเตอร์ที่จะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของลูกค้าได้ จึงจำเป็นต้องทำให้น้ำเสียงของตัวไม่ดูแข็งกระด้างหรือห้วนจนเกินไป เพราะจะเกิดการเข้าใจผิดต่อลูกค้าได้ อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา เพราะถ้าหากลูกค้าที่โทรเข้ามาต้องใช้เวลาในการรอที่นานก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อารมณ์ของลูกค้าเสียได้ แล้วก็จะส่งผลให้พนักงานได้รับการประเมินจากลูกค้าในคะแนนระดับต่ำและเป็นปัญหาในตำแหน่งงานได้ในอนาคต นอกจากนี้การอัปเดทข้อมูลข่าวสารของพนักงานคอลเซนเตอร์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลในด้านต่างๆ ในทุกวันนี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่เข้ามาหาตัวเราอย่างรวดเร็วและออกไปอย่างรวดเร็ว หากเราพลาดการอัปเดทข้อมูลที่จำเป็นก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าได้ แต่ละบริษัทจึงต้องมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเป็นประจำก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานคอลเซนเตอร์มีข้อมูลที่อัปเดทอยู่ตลอดและไม่ตกเทรนด์   นอกจากความกดดันในการทำงานต่างๆ ที่ได้กล่าวไปด้านบนแล้ว ระบบต่างๆ ของฝ่ายคอลเซนเตอร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ เพราะระบบของฝ่ายคอลเซนเตอร์นั้นต้องเป็นระบบที่มีความเป็นมืออาชีพสูง การออกแบบระบบควรสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งระบบและไม่ควรใช้เวลานานจนเกินไป การติดต่อประสานงาน การหาข้อมูล ก็ควรเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพราะฉะนั้นการหาบริษัทที่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้ควรต้องเป็นบริษัทที่มีการให้บริการจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพในการติดตั้งระบบโทรศัพท์บน Cloud สำหรับ ระบบ Call Center ที่จะสามารถดูแล ออกแบบ [...]

ระบบ Call Center งานที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด2019-03-29T11:45:28+00:00