• IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud ip phone IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud 270501 01 1200x799

IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud

 

การสื่อสารภายในสำนักงาน รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ติดต่อธุรกิจกับองค์กรหรือหน่วยงานของบริษัทเรานั้น เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือบริษัทนั้นๆ นั้นต้องให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสาร รวมไปทั้งการเชื่อมต่อผ่านการใช้งาน ระบบโทรศัพท์สำนักงาน หรือระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับคู่สาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำธุรกิจ การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือจากการประสานงานภายในสำนักงานและต่างสาขา ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีความเสถียรภาพสูงที่พร้อมให้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพ

*อ่านบทความ VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร*

IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud ip phone IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud 270502 01 800x532

IP Phone ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตบน Cloud

Photo by Annie Spratt on Unsplash

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone จากผู้ให้บริการ YaleCom ที่มีแพ็กเก็ตตัวเลือกการใช้งานอย่างหลากหลาย สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมและความต้องการขององค์กรในราคาที่ประหยัด เริ่มต้นเพียง 99 บาท ต่อเดือน ต่อผู้ใช้ ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถติดต่อโทรหากันได้ฟรีภายในระบบ YaleCom ด้วยกันเอง ที่ไม่ต้องมีการติดตั้งหรือเดินสายโทรศัพท์ และไม่ต้องตั้งค่าใหม่เพื่อใช้งานอีกต่อไป 

ทั้งนี้ในส่วนของความเสถียรภาพของระบบ ด้วยผู้ให้บริการ YaleCom ได้เลือกใช้ระบบ Cloud ในเชื่อมต่อสื่อสาร เพื่อให้ได้คุณภาพและความคมชัดของระบบเสียงในระดับ HD จากระบบ Uptime 99.99% ที่มีระบบรายงานเพื่อความง่ายต่อการวิเคราะห์ และมีเจ้าหน้ามืออาชีพคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อความมั่นใจในการใช้ระบบสื่อสารจากโทรศัพท์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่า ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวอย่างสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อป หรือจากโทรศัพท์สำนักงานตั้งโต๊ะเช่นกัน เพื่อให้การสื่อสารด้านธุรกิจและบริการเป็นเรื่องสะดวกรวดเร็วจากความสามารถของเทคโนโลยีการสื่อสารสุดล้ำของระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud สำหรับการทำธุรกิจรุ่นใหม่

.

.

Cover Photo by NordWood Themes on Unsplash

2019-05-27T14:07:14+00:00