• ip phone IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย 040601 01 1200x799

IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย

 

ถ้าจะให้กล่าวถึงระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ก็คงได้แก่ระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่ แบบ PABX ที่เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพื่อการทำธุรกิจ องค์กร และหน่วยงานสมัยใหม่ โดยที่ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่นี้ สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน เหมือนกับเช่นระบบโทรศัพท์แบบ PBX ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์รุ่นเก่าที่จะต้องทำการติดตั้งก่อนการใช้งานผ่านสาย LAN และใช้งานได้ผ่านเครื่องโทรศัพท์สำนักงานเท่านั้น จึงถือว่าเป็นระบบที่มีข้อจำกัดการใช้งานมาก และไม่ตอบโจทย์กับการทำงานกับธุรกิจสมัยใหม่ ที่จะแตกต่างจากระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่ โดยจะมีความสะดวกและมีข้อดีแก่การเลือกใช้งานมากกว่า

*อ่านบทความ ตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อธุรกิจยุคใหม่ ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เดินสาย*

IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย ip phone IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย 040604 01 800x532

IP Phone ระบบโทรศัพท์สำนักงานราคาประหยัด ใช้งานง่าย

Photo by Jarek Ceborski on Unsplash

โดยข้อดีของระบบตู้สาขา หรือระบบโทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ ที่ทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น อยู่ตรงที่การใช้งานที่สะดวก ไม่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน สามารถใช้งานได้แบบไร้สายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ โดยจะสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปเคลื่อนที่ หรือจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวก็ได้เช่นกัน พร้อมกันนั้น จากที่เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานไร้สายจึงทำให้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่จำกัดสถานที่และเวลา โดยไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ภายในสำนักงานก็ใช้งานได้ จึงทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารธุรกิจได้ทุกเวลา จากทั่วทุกมุมโลก

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สมัยใหม่ IP Phone นี้ ที่ผู้ทำธุรกิจรวมถึงองค์กรทั้งหลายสามารถเลือกใช้ได้ จากผู้ให้บริการ YaleCom ที่ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานสมัยใหม่ และมีฟังก์ชั่นแพ็คเก็ตการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลาย ในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่า โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้งานจากแพ็คเก็ตที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานได้ อีกทั้งผู้ให้บริการ YaleCom นั้น ได้เลือกใช้ระบบเสียงเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% ที่ทำให้การสื่อสารคมชัดในระดับ HD ทุกคู่สายสนทนา พร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพคอยให้บริการในทุกๆ วัน

.

.

Cover Photo by Unsplash on Unsplash

2019-06-04T15:52:22+00:00