• PABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน pabx PABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน 060262 01 1200x675

PABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน

ขณะที่ความต้องการของพฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ มีมากขึ้นอยู่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นพฤติด้านการซื้อ การสอบถามข้อมูล เพื่อตอบสนองตามความอยากรู้ อยากเห็นที่มีมากขึ้นของคนในปัจจุบัน ดังนั้นการสื่อสารสำหรับธุรกิจจึึงต้องปรับตัวตามให้ทัน เพื่อคว้าโอกาสทอง อันสำคัญให้อยู่ในกำมือ โดยการเลือกปรับตัวไปกับเทคโนโลยีโทรศัพท์รูปแบบใหม่ ที่มีพื้นที่ให้บริการไม่จำกัดคู่สาย อย่าง PABX ที่พร้อมขับเคลื่อนระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ดีมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นยังจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสร้างประสิทธิภาพการทำงานในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับตลาดของไทยในยุคปัจจุบัน

zPABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน pabx PABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน photo 1512428559087 560fa5ceab42 1024x683

cover photos by unsplash.com

 การมองเห็นพฤติกรรมของคนไทยด้าน ดิจิทัลของคนไทยประจำปี 2019 จาก We Are Social และ Hootsuite ในตอนนี้ ไม่น่าเชื่อว่าเกือบ 50 เปอร์เซ็นของคนเมืองมีปริมาณลดลงถึง 3 เปอร์เซ็นจากเดิมที่มีถึง 53 เปอร์เซ็นนั้นหมาความว่า พฤติกรรมการอาศัยของคนไทยมีจุดหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่มักเลือกย้ายถิิ่นฐานหารายได้เข้ามาในเมือง เพราะมีความสะดวกสบายทั้งการจับจ่าย ใช้สอย การสั่งซื้อ สอบถามสินค้าต่างๆ ง่ายขึ้น แต่ปัจจุบันเลือกที่จะประกอบอาชีพและใช้จ่ายภายในบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสืบเนื่องจากความสะดวกในการใช้จ่าย การสั่งสินค้า รวมทั้งการสอบถามรายละเอียดผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ความเลี่ยนแปลงเหล่านี้เห็นถึงความต้องการของคนไทย ที่พยายามดิ้นไปตามกระแสการสั่งซื้อมีน้อยลง แต่เริ่มที่จะสนใจในความต้องการของตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การที่จะเข้าไปเอาใจกลุ่มลูกค้าในตอนนี้คือการเลือกที่จะเข้าไปเฉพาะบุคคลจะเป็นการค้าที่ง่ายที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งการโทรจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องเข้าไปจัดการกับความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญต้องเลือกระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุม ไม่จำกัดพื้นที่ และหากเป็นไปได้ต้องตลอด 24 ชม.

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยทุกวันนี้ จากข้อมูล Digital 2019 Global Digital Yearbook  มีการใช้งานสูงถึง 9 ชั่วโมง 11 นาที ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงสำหรับการใช้งานของคนไทย สะท้อนภาพให้เห็นว่าคนไทยมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าสูงขึ้นจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน และยิ่งบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่ต้องการถามข้อสงสัยในสินค้าที่ต้องการ ทำให้ชี้ชัดว่าการนำเทคโนโลยีด้านการโทรเข้ามามีบทบาท ในการบริหารงานยังสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเลือกระบบโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์ทุกบริการ ให้ความสำคัญกับลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดพื้นที่ เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณที่คมชัดระดับ HD ความสะดวกที่พร้อมให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตอบสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ สิ่งนี้จึงเป็นสัญญาณที่จะช่วยให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าในตลาดยุคปัจจุบัน

zPABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน pabx PABX การโทรที่เหมาะสมกับตลาดในยุคปัจจุบัน photo 1532356884227 66d7c0e9e4c2 1024x683

cover photos by unsplash.com

ที่สำคัญอาจมองเห็นถึงศักยภาพและความลำบากในการจัดการกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างไม่เต็มที่ แต่ในตอนนี้ได้เกิดธุรกิจที่ช่วยอำนวยความสะดวกของบริษัทในการช่วยตอบกลับความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น จากทีมงานที่พร้อมช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวตามความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น จากคุณภาพการทำงานด้านการสื่อสารระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีเทคโนโลยีการโทร PABX อย่างไม่จำกัดพื้นที่ ที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง ลงทุนรวมทั้งการดูแลรัษา อย่าง Yale com พร้อมให้การช่วยเหลือด้านประสิทธิภาพ PABX  ระบบตู้สาขาที่มีอย่างไม่จำกัด สวนทางกับราคาที่ลงทุนไม่มาก แต่แระสิทธิภาพที่คุ้มค่า ทั้งไม่ต้องลงทุนตู้สาขาเอง ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องดูแลเอง สเถียรภาพสูงกว่า ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ขณะที่การเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ยังฝากไว้บนระบบ CLOUD ในพื้นที่ไม่จำกัด พร้อมให้บริการได้อย่างปลอดภัย

ในระบบการตลาดยุคใหม่ที่กำลังรุกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง การวางแผนสร้างแบรนด์และความมั่นใจ ในภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรมองข้าม และการเลือกระบบโทรศัพท์สำนักงานที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ที่สำคัญควรมีระบบ PABX ที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยให้ความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น


Thanks for AD ADDICT – HOOTSUITE – WE ARE SOCAIL

2019-02-25T14:33:34+00:00