• PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com pabx PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com ajsalk5sd32sd 01

PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com

ในโลกที่ทุกอย่างต้องแข่งขัน และความรวดเร็วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้องค์กร หน่วยงานและธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับการสื่อสารที่มีบทบาทและถือเป็นเครื่องมือขององค์กรหรือธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ สำหรับการสื่อสารโดยใชตู้สาขาโทรศัพท์ในอดีตที่ผ่านในหน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจ จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ต้องติดตั้งตู้สาขา และมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ได้พัฒนารูปแบบของระบบโทรศัพท์สำนักงาน กับตู้สาขาระบบ PABX จาก Cloud Technology ที่ทาง Yale Com ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ ที่มีระบบสเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแล ระบบใช้งานง่าย แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย พร้อมใช้งานได้ทันที
ตู้สาขาโทรศพท์หรือที่หน่วยงาน องค์กร และธุรกิจมักรู้จักหรือเรียกว่า PBX หรือ PABX โดยสามารถแยกประเภทของระบบโรศัพท์ตู้สาขาได้ 2 ประเภท คือ

Switching PBX ระบบโทรศัพท์ที่มีการทำงานแบบใช้คนสลับสาย ที่เหล่าองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจใช้ในสมัยอดีที่ผ่านมา ที่จะมีคนคอยทำหน้าที่สลับสาย ส่วนอีกประเภทการทำงานคือระบบ P-PBX ที่ได้พัฒนาขึ้นจากระบบตู้สาขาแบบเดิม โดยจะมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้การรับส่งมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านการสื่อสาร โดยระบบโทรศัพท์ PABX หรือระบบโทรศัพท์ IP-Phone  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงภายในเวลาเดียวกันได้ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาจาก Cloud Technology จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะต่อการทำธุรกิจ ที่ต้องใช้การสื่อสารในการดำเนินงานได้อย่างมีศักยภาพ

PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com pabx PABX ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com ajsalk5sd32sd 02 600x400

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาบน Cloud จาก Yale Com

สำหรับระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ใช้ระบบ PABX ช่วยให้องค์กร หน่วยงานหรือธุรกิจประหยัดงบประมาณในการเดินสายโทรศัพท์ เพราะตู้สาขาจาก Yale Com จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องเดินสายหรือติดตั้งตู้สาขา ทำให้ช่วยลดการดูและรักษาสายโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้สามารถเลือกอุปกรณ์รับสายได้หลากหลาย เช่น ใช้โรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน มาเป็นอุปกรณ์รับสายแทนตัวเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งทำให้เพิ่มศักยภาพของการทำงาน เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก Freepik

2019-01-03T09:14:10+00:00