• PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต pabx PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต 221201 01

PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต

ในยุคที่การสื่อสารและการเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องสะดวก ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ในฮาร์ดดิสหรืออุปกรณ์ส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว เพราะข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันสามารถเก็บและสื่อสารได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Cloud ที่สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่และไม่ต้องใช้งานการโทรผ่านระบบโทรศัพท์ที่มีการใช้งานและระบบการส่งข้อมูลแบบเดิม ที่ใช้งานได้อย่างจำกัดและสิ้นเปลืองค่าบริการทางโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก

หากการใช้งานโทรศัพท์ภายในสำนักงานของคุณยังเป็นการใช้งานในระบบ PBX หรือระบบอนาล็อกแบบเก่า ที่ต้องมีการติดตั้งระบบการใช้งานผ่านการติดตั้งด้วยสาย LAN ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างจำกัด โดยไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขโทร แถมยังต้องติดต่อประสานงานผ่านโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเท่านั้น ซึ่งนั่นถือว่าทำให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะกาารติดต่อสื่อสารที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้รวดเร็วเท่าที่ควร การใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ภายในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนเช่นนี้ 

PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต pabx PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต 221202 01

PABX ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สื่อสารได้ทุกช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต

Photo By Freepik

ด้วยความสะดวกของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่เป็นผลดีต่อทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของระบบ Cloud ใช้งานและสื่อสารได้ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังไม่ต้องทำการติดตั้งให้เกิดความยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยการติดต่อสื่อสารและรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นสูงในการติดต่อสื่อสาร องค์กรบางองค์กรก็ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้งานอุปกรณ์การสื่อสารก็จึงต้องใช้งานได้อย่างสะดวกและสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้ อย่างสมาร์ทโฟนหรือแลปทอปพกพา ที่สามารถใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างเป็นทางการด้วยระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่ที่ใช้งานการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตและทำให้อุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้นเป็นเบอร์ติดต่อจากสำนักงานได้ แม้ไม่ได้ใช้งานจากโทรศัพท์สำนักงานก็ตาม ซึ่งทำอุหกรณ์การสื่อสารจากทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นการติดต่อสำหรับสำนักงานได้ อีกทั้งยะังมีข้อดีในแง่ของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์ที่ลดน้อยลงได้อย่างมาก และในด้านการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสำหรับองค์กรให้ดีและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ด้วยการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบ PABX ที่มีรองรับการใช้งานการติดต่อสื่อสารเพื่อการใช้งานในสำนักงานได้ผ่านระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็นทุกการติดต่อสื่อสาร การจัดการตรวจสอบ หรือจัดเก็บระบบข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ลดความยุ่งยากให้การติดต่อสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายระบบให้ยุ่งยากเหมือนการติดตั้งระบบ PBX แบบเดิมอีกต่อไป ทั้งการสื่อสารได้จากทุกๆ ช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ไม่ว่าคุณจะใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านโทรศัพท์สำนักงาน หรือจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวก็สามารถทำให้เป็นการติดต่อจากเบอร์ภายในสำนักงานได้ ทำธุรกิจได้ทุกที่แม้ไม่อยู่ในสำนักงาน เกิดการจัดการและพัฒนาธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างลงตัวด้วยการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงานผ่านอินเทอร์เน็ตจาก YaleCom

.

.

Cover Photo Credit : Freepik

2019-01-05T09:52:09+00:00