• pabx PABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม Pabx 01 01

PABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เนื่องด้วยพนักงานจะต้องสื่อสารกับลูกค้า ติดต่องานเพื่อทำธุรกิจที่ดี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง PABX ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่จะช่วยให้การสื่อสารธุรกิจของคุณเสถียรมากขึ้น

zPABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม pabx PABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม Pabx 02 01

การติดต่อสื่อสารภายใน
ระบบPABX เป็นตู้้ชุมสายโทรศัพท์ สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือสถานที่ต่างๆที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับองค์กร โดยการสื่อสารนี้จะทำให้ลดปัญหาการทำงานแบบไม่เป็นระบบ และด้วยเหตุนี้ระบบตู้สาขาจึงเหมาะกับการสื่อสารเพื่อทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ระบบควบคุมกลาง
ตู้สาขาสามารถให้บริการการตอบรับที่ช่วยให้ทุกสายที่โทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ของคุณสามารถรับได้ในเบอร์เดียวซึ่งหมายความว่าหากคุณลงโฆษณาก็จะเผยแพร่เบอร์โทรศัพท์เพียงเบอร์เดียวได้ คุณสามารถทำแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีตู้สาขา แต่จะสามารถรับโทรศัพท์ได้เพียงคนเดียวต่อหนึ่งสายเท่านั้นหากเป็น PABX ตู้โทรศัพท์แบบใหม่ก็จะสามารถรับสายได้หลายสายในขณะให้บริการสายอื่นๆ

ต่อสายได้อย่างยืดหยุ่น
ระบบตู้สาขามีการใช้งานหลายแบบ ซึ่งจะไม่เหมือนโทรศัพท์ดั้งเดิม โดยคุณสามารถตั้งการรับสายไปที่โทรศัพท์เครื่องอื่นได้ หากโทรศัพท์ดังได้ในระยะหนึ่ง หรือสามารถส่งวอยซ์เมลก็ได้เช่นกัน

มีความประหยัด
การติดต่อสื่อสารที่ใช้ระบบนี้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับองค์ได้ ทั้งนี้การติดตั้งระบบตู้สาขาจะช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ รายเดือนของคุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นข้อมมูลที่ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์รูปแบบการโทรได้อีกด้วย
zPABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม pabx PABX เปรียบเทียบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ กับระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม Pabx 03 01

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ปัจจุบันแบ่งออกได้ 2 ระบบได้แก่อนาล็อกแบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IPBX ส่วนมากนิยมใช้ PABX ที่มีลักษณะการทำงานเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตทำให้สามารถเห็นทั้งภาพและเสียงพร้อมกันในขณะที่สนทนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณเรื่องจาก ippbxthai.com
ขอบคุณรูปจาก freepik.com

 

 

2019-03-01T12:29:40+00:00