• PABX ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด pabx PABX ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด FGDSSS12888 01

PABX ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะความสำเร็จต่างๆ ล้วนเริ่มต้นขึ้นจากการสื่อสาร สำหรับองค์กร ธุรกิจต่าง ๆ การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารภายนอหรือการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ควรละเลย วันนี้ YaleCom จะพาไปทำความรู้จักกับ PABX ที่จะทำให้การสื่อสารธุรกิจรือองค์กรของคุณไม่มีพลาด

PABX หรือตู้สาขาโทรศัพท์ นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรหรือบริษัท เพราะการสื่อสารภายในเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรหรือบริษัทสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX: Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบประชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หน่วยงานหรือบริษัท ที่บริษัทนั้นมีเบอร์ติดต่อเป็นของตัวเองสำหรับใช้ในการติดสื่อสารภายใน สรุปก็คือ การทำให้องค์กรนั้นมีชุมสายโทรศัพท์ย่อยเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เบอร์ภายในนี้ในการติดต่อสื่สารภายนอกได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านโอเปอร์เรตอร์อีกด้วย

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่าง Cloud Technology ที่ข้อมูลต่าง ๆ ถูกจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพในออนไลน์ รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสาร ที่เปลี่ยนจากตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก มาเป็นตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอล หรือเรียกว่า IP-PBX ที่เกิดจากการรวมของระบบการทำงานของระบบโทรศัพท์พื้นฐานรวมเข้ากับระบบที่ใช้ระบบ Cloud เข้ามาช่วยอย่าง voip ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านตู้สาขาโทรศัพท์มีความสามารถมากขึ้น การเชื่อมต่อสื่อสารขยายได้กว้างมากขึ้น อีกทั้งยังสื่อสารได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐานและทางระบบ IP ไปพร้อม ๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้ากับระบบจากที่ใดก็ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำให้ทุกการสื่อสารขององค์กรสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PABX ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด pabx PABX ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด FGDSSS12888 02 600x400

ตู้สาขาโทรศัพท์ให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไม่มีพลาด

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาหรือ PABX มีส่วนช่วยในเรื่องของการติดต่อส่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่ช่วยเหลืองานด้านโทรศัพท์ ที่มีการทำงานโดยรวมการโทรเข้าและโทรออกมาไว้ด้วยกัน บริหารการโทรเข้าโทรออก จำกัดการโทรเข้าโทรออกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการโทรเข้าโทรออก และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเบอร์อะไรที่โทรออกไปเมื่อไหร่ ตอนไหน หรือกล่าวถึงการทำงานระบบของโทรศัพท์ตู้สาขาหลัก ๆ คือ ระบบสานเรียกเข้า ระบบโทรออก ระบบสายภายใน และระบบควบคุม  

การใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับองค์กร ธุรกิจหรือธุรกิจต่าง ๆ นั้นมีข้อดีเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในเรื่องของต้นทุนยังสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้เพราะสามารถช่วยให้องค์กรหรือบริษัทนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้เป็นอย่างมาก และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ สามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากกว่าและมีประสิทธิภาพ เพราะช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ติดต่อง่าย เพราะระบบตู้สาขาโทรศัพท์เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อทางการค้าได้มากขึ้น และที่สำคัญดูและและควบคุมได้อย่างเป็นระบบ ง่ายไม่ยุ่งยาก เรียกได้ว่าอย่าให้การติดต่อสื่อสารมาเป็นอุปสรรคที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรของคุณเติบโต ตู้สาขา PBX บน Cloud ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องดูแลเอง ไม่ต้องลงทุนตู้สาขาเอง เพราะ YaleCom บริษัทให้บริการตู้สาขาโทรศัพท์มืออาชีพ ที่จะมาทำให้การติดต่อสื่อสารองค์กรเป็นเรื่องง่าย 

2019-01-03T09:20:03+00:00