ตู้โทรศัพท์สาขากับระบบการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2019-03-18T17:44:03+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับระบบการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง ยาวนาน และประสบความสำเร็จในระยะยาว แน่นอนว่าการบริการจัดการองค์กรนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ มากมายหลายขั้นตอนที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีระบบการจัดการได้ดี วันนี้ Yale Com จึงมีหลักการในการบริหารจัดการขององค์กรที่ดีให้มีประสิทธิภาพมาฝากกัน การบริหารจัดการของอค์กรให้มีประสิทธิภาพคือ การสร้างคนเก่งและมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ องค์กรควรมีนโยบายในการพัฒนาคนเก่ง เพราะการที่องค์กรมีคนเก่ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง กลยุทธ์ในการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการดำเนินงาน การเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้สามารถทำงานและตอบโจทย์การใช้งาน เช่น ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางการสื่อสาร เป็นต้น ตู้สาขาโทรศัพท์กับระบบการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ การบริการจัดการคนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร มีคนในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้จะต้องมีการคิด วางแผน ตั้งรับ [...]

ตู้โทรศัพท์สาขากับระบบการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ2019-03-18T17:44:03+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน

2019-03-16T13:25:51+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ระบบการสื่อสารสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับการใช้ Cloud Technology โดยมีฟังก์ชั่นที่โดดเด่นและเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งานระบบโทรศัพท์สำนักงาน เช่น สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏิเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาดการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์นั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์สาขาจาก Yale Com ด้วยระบบโทรศัพท์ PABX มีหลักการทำงาน คือ แสดงหมายเลขเรียกเข้า การแสดงหมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทสามารถรับหรือปฏิเสธสายที่ต้องการรับหรือไม่ต้องการรับได้ และยังสามารถบันทึกหมายเลขหากพลาดการรับสาย ที่ช่วยให้ผู้รับโทรศัพท์หรือพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์นั้นติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น กับระบบการสื่อสารจาก Yale Com เชื่อมต่อผ่าน SIP ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด. พร้อมใช้งาน [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารจาก Yale Com กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน2019-03-16T13:25:51+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารสุดสมาร์ตกับระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

2019-03-13T16:17:41+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารสุดสมาร์ตกับระบบโทรศัพท์ตู้สาขา การพัฒนาของระบบสื่อสารช่วยเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับระบบโทรศัพท์สำนักงานมีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกับการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาระบบ PABX โดยเป็นระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้การรับส่งมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านการสื่อสาร โดยระบบโทรศัพท์ PABX หรือระบบโทรศัพท์ IP-Phone  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงภายในเวลาเดียวกันได้ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้การสื่อสารจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขานั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone โทรศัพท์บนเครือข่าย ที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับระบบโทรศัพท์รองรับเทคโนโลยี voip ที่ทาง Yale Com ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานด้วย Cloud Technology ที่ช่วยให้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแล ระบบใช้งานง่าย. แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย พร้อมใช้งานได้ทันที [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารสุดสมาร์ตกับระบบโทรศัพท์ตู้สาขา2019-03-13T16:17:41+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการติดตั้งตู้สาขา

2019-03-12T08:56:18+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการติดตั้งตู้สาขา ตู้โทรศัพท์สาขาเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการสื่อสาร ที่องค์กรได้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน ที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพในการติดต่อมากขึ้น การติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์หรือระบบโทรศัพท์สำนักงาน ในสมัยอดีตในการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ปัจจุบันการติดตั้งตู้โทรศัพท์มีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้ Cloud Technology เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมให้การติดตั้งตู้โทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานกับระบบเทคโนโลยีจากคลาวด์ ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพกับการติ้งตั้งระบบโทรศัพท์ PABX ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นอีกด้วย ในการติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบ P-PBX ที่ได้พัฒนาขึ้นจากระบบตู้สาขาแบบเดิม โดยจะมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ และรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทำให้การรับส่งมีความรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านการสื่อสาร โดยระบบโทรศัพท์ PABX หรือระบบโทรศัพท์ IP-Phone  ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงภายในเวลาเดียวกันได้ ตู้สาขาโทรศัพท์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการติดตั้งตู้สาขา การติดต่อสื่อสารปัจจุบันเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่เรียกได้ว่าต้องแข่งกับความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นมา และอาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้ [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับการติดตั้งตู้สาขา2019-03-12T08:56:18+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สุดยอดการสื่อสารจากโทรคมนาคม

2019-03-11T08:57:41+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สุดยอดการสื่อสารจากโทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์สำนักงานจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์ เป็นระบบโทรคมนาคมที่ช่วยให้ระบบการสื่อสารขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ กับระบบโทรศัพท์ IP Phone จาก Cloud Technology เป็นการติดตั้งตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายใน ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์เพิ่มเติม สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายใน หรือที่หลาย ๆ คนจะรู้จักกันอย่าง LAN ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้หมายเลขโทรศัพท์ยังมีการกำหนดชัดเจน โดยจะเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้งานในแต่ละราย หรือที่องค์กรหรือธุรกิจใช้กันอย่างหมายเลขที่ใช้ในการติดต่อแผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ และสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สุดยอดการสื่อสารจากโทรคมนาคม การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาจาก Yale Com ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ที่ทำให้องค์กร ธุรกิจหรือบริษัทนั้นประสบความสำเร็จ เพราะถ้าหากเริ่มต้นจากการสื่อสารที่ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อ ๆ [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา ระบบโทรศัพท์สำนักงาน สุดยอดการสื่อสารจากโทรคมนาคม2019-03-11T08:57:41+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud

2019-03-06T08:57:28+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับองค์กรที่ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่าการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบโทรศัพท์สำนัก ที่มีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา สำหรับเป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบทอย่างมากในการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ให้การสื่อสารมีการทำงานได้อย่างมีศักยภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง “การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างตัวประมวลผล โดยผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทางที่ห่างกัน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นในแต่ละอุปกรณ์” - ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiall.com ตู้สาขาโทรศัพท์ การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud การติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้ Cloud Technology ได้เข้ามาพัฒนาให้การสื่อสารมีศักยภาพ กับเทคโนโลยีออฟฟิศสุดสมาร์ต ที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้บนคลาวด์ ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งตั้งตู้สาขา เพียงแค่ย้ายตู้สาขาไปไว้บนคลาวด์ พร้อมกับย้ายเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศไปอยู่บนโทรศัพท์พนักงาน มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอิสระที่ให้องค์กรออกแบบการใช้งานอย่างไร้ขีดจำกัด และสามารถบันทึกข้อมูลการโทรต่าง [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา การสื่อสารโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีจาก Cloud2019-03-06T08:57:28+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา สุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสารจาก Yale Com

2019-02-23T09:55:33+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา สุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสารจาก Yale Com ระบบโทรศัพท์ที่องค์กร ธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเรียกได้ว่าการสื่อสารที่ดีนั้น สามารถช่วยให้องค์กร ธุรกิจดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นหลัก รวมถึงธุรกิจที่ต้องเน้นการสื่อสารในการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการอย่างธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รวมถึงบริษัทที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ Yale Com ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบการสื่อสารอย่างการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา กับระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องตั้งค่าเอง ราคาประหยัด พร้อมใช้งาน. สเถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า ระบบโทรศัพท์วอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voic [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา สุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสารจาก Yale Com2019-02-23T09:55:33+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกธุรกิจต้องเลือก

2019-02-25T14:36:27+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายทุกธุรกิจต้องเลือก แทบไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะกรสื่อสารของสำนักงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มาถึงตอนนี้ที่ไม่จำกัดทุกขอบเขตโดยเฉพาะเรื่องปัญหาวุ่นๆ ที่มักเจอกับการสื่อสารโดยเฉพาะตู้โทรศัพท์ สาขา ที่ต้องแสนจำลำบากในการติดตั้ง การดูแลรักษา และรวมไปถึงข้อจำกัดของพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อสัญญาณคุณภาพของเสียง ที่เสี่ยงต่อการทำภาพลักษณ์ของธุรกิจเสียหาย ในตอนนี้ปัญหาต่างๆ ได้หมดไปด้วยระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่ของ ตู้โทรศัพท์สาขา ไร้ขีดจำกัดของการติดตั้งและการใช้งาน พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ cover photos by unsplash.com ก้าวไปอีกขั้นสำหรับยุคใหม่ของการสื่อสารสำนักงานที่ให้มากกว่า การโทรแบบธรรมดา ที่ให้มากกว่าการสื่อสารในยุคก่อน โดยเฉพาะการวางจุดติดตั้้งแบบไร้ขีดจำกัดของการวางแผนพื้นที่ ชนิดที่เรียกว่า unlimited ไร้ขอบเขตของการวางจุดเชื่อมต่อโดยอาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านระบบสายสัญญาณของอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลรักษาของสภาพสายสัญญาณ การติดตั้ง รวมทั้งการตั้งค่ารหัส เพราะระบบดังกล่าวได้ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงของการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการติดตั้งแบบไร้สาย การเชื่อมจต่อโดยอาศัยเลขสัญญาณรหัสเดียว สร้างโครงข่ายแบบไร้สายมากขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารจึงไม่จำกัดพื้นที่การสื่อสารอีกต่อไป รวมไปถึงระบบของสัญญาณที่ชัดเจนกว่าเดิม ด้วยการเปลี่ยนรหัสสัญยาณด้วยการอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวเชื่อมสัญญาณของระบบตู้โทรศัพท์ สาขา จึงมั่นใจได้ว่าการโทรและให้บริการข้อมูล [...]

ตู้โทรศัพท์สาขา Unlimited ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกธุรกิจต้องเลือก2019-02-25T14:36:27+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร

2019-02-08T17:23:42+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร เครื่องมือทางการสื่อสารสำหรับองค์กร หน่วยงาน และรวมถึงบริษัท ธุรกิจต่าง ๆ ระบบโทรศัพท์สำนักงานถือเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่ช่วยให้หน่วยงานหรือธุรกิจสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพและประสบความสำเร็จ ซึ่งสำหรับระบบโทรศัพท์สำนักงานจะต้องมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา ที่การติดตั้งตู้สาขาในสมัยอดีตนั้น จะต้องมีการลงทุนสำหรับการติดตั้งตู้โทรศัพท์ ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรหรือติดต่อภายนอกหรือระหว่างหน่วยงาน ธุรกิจ ซึ่งการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ที่ผ่านมานั้นนอกจากในเรื่องของต้นทุน ยังมีเรื่องของการดูแลที่เรียกได้ว่าต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว เพราะถ้าเกิดระบบโทรศัพท์ขององค์กรเกิดมีปัญหาปัญหาขึ้นมาก็อาจส่งผลเสียต่าง ๆ ให้กับธุรกิจได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ที่มีการให้บริการแก่ลูกค้า เพราะถ้าหากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร เช่น โทรไม่ติด สัญญาณขัดข้อง พูดคุยกันไม่ชัด การสื่อสารระหว่างกันก็จะมีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในปัจจุบันการติดตั้งตู้โทรศัพท์ สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยรเข้ามาพัฒนาที่ทำให้การสื่อสารจากการติดตั้งตู้สาขานั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน PABX (Private Automatic Branch Exchange) คือ ระบบประชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หน่วยงานหรือบริษัท [...]

ตู้โทรศัพท์สาขากับสุดยอดเครื่องมือทางการสื่อสาร2019-02-08T17:23:42+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

2019-02-01T11:24:21+00:00

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบโทรศัพท์สำนักงานนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการสื่อสารที่องค์กร ธุรกิจ หน่วยงาน บริษัทต้องมีการติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ แต่การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาหรือระบบโทรศัพท์สำนักงานในสมัยอดีตนั้น จะต้องเงินทุนในการติดตั้ง การเดินสายโทรศัพท์ของตู้สาขา และการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือธุรกิจไม่สามารถติดต่อได้ เพราะสัญญาณขัดข้อง เครือข่ายไม่เสถียร หรือเมื่อโทรมาแล้วไม่ติด ปัญหาเหล่านี้เรียกได้ว่ามีผลต่อความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับหน่วยงานหรือธุรกิจที่ให้ให้บริการ ที่ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์จะต้องมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้การสื่อสารจากการติดตั้งตู้โทรศัพท์นั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กับระบบโทรศัพท์สำนักงาน IP Phone โทรศัพท์บนเครือข่าย ที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับระบบโทรศัพท์รองรับเทคโนโลยี voip ที่ทาง Yale Com ได้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานด้วย Cloud Technology ที่ช่วยให้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% เสียงคมชัดระดับ HD ทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแล ระบบใช้งานง่าย. แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า [...]

ตู้โทรศัพท์สาขากับการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ2019-02-01T11:24:21+00:00