• VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร voip VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร 010519 01 1200x799

VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร

 

การสื่อสารในองค์กรธุรกิจกับระบบโทรศัพท์สำนักงานหรือระบบตู้สาขานั้นเป็นของคู่กัน เพราะโทรศัพท์สำนักงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการใช้สำหรับติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ รวมไปทั้งการให้บริการคู่สาย เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นองค์กรมืออาชีพที่มีความสามารถในการติดต่อสื่สารที่ดี ที่ทำให้เกิดขึ้นได้จากการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานคุณภาพ ยิ่งในปัจจุบันนี้ที่การสื่อสารจำเป็นต้องมีความรวดเร็วและมีความเสถียรภาพ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจนทันใจ ไม่พลาดทุกการติดต่อธุรกิจด้วยแล้ว การเลือกใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานและระบบ Call Center จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ระบบเสถียรภาพสูงเท่านั้น

ซึ่งระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีความเสถียรภาพสูงนั้น ที่มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้ตอบโจทย์กับการทำงานในองค์กรปัจจุบัน ที่จะเป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย IP Phone ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความสะดวกมากยิ่งกว่าระบบโทรศัพท์สำนักงาน PBX รุ่นเดิมที่ต้องดำเนินการติดตั้งและสามารถใช้งานได้ผ่านสาย LAN เท่านั้น จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานและต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานคู่สาย ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและค่าใช้จ่าย จึงทำให้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบเดิมนั้นได้รับความนิยมลดลงเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรบริษัทต่างก็หันมาใช้ ระบบโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center ระบบ VOIP รุ่นใหม่แทน เพราะตอบโจทย์การทำงานในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างมาก

*อ่านบทความ ระบบ Call Center เพื่อการให้บริการคู่สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ*

VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร voip VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร 020519 01 800x532

VOIP ระบบตู้สาขาและ Call Center สำหรับองค์กรเพื่อการสื่อสาร

Photo by CoWomen on Unsplash

ยิ่งกว่านั้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ยุคใหม่ ที่เพิ่มความเสถียรภาพได้มากยิ่งกว่าด้วยการพัฒนาให้เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud คงประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง มีตัวเลือกแพ็คเก็ตการใช้งานที่คุ้มค่าและเลือกให้เหมาะสมได้กับองค์กร สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์การสื่อสาร ใช้งานได้ทั้งนอกเวลางานและนอกสถานที่ โดยเฉพาะระบบโทรศัพท์สำนักงานและ Call Center จากผู้ให้บริการ YaleCom ที่ใช้ระบบเสียงประสิทธิภาพสูง Uptime 99.99% เพื่อระดับเสียงคมชัดแบบ HD ได้ทุกคู่สาย ใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์ มีระบบรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ และมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ ทำให้การสื่อสารเป็นได้อย่างมีคุณภาพและมีความคุ้มค่าจากเทคโนโลยีเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูงแก่องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน

.

.

Cover Photo by Parker Byrd on Unsplash

2019-05-02T11:05:13+00:00