• Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ voip Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ 251201 01

VOIP โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพได้อย่างมากขึ้น เพื่อการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นผู้นำด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างมาก ด้วยการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการให้บริการในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ โดยเฉพาะสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ของการบริหารองค์กร ด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อการทำธุรกิจและการบริการ ที่จะต้องมีการใช้ระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งในแง่ฟังก์ชั่นเสริมสำหรับการติดต่อ ที่จะต้องมีการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการให้มาก ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์สำนักงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสะดวกในด้านข้อมูลและการให้บริการที่มีการเชื่อมต่อกับ CRM ให้เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

*อ่านบทความ Voipตัวช่วยของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต*

Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ voip Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ 251202 01

Voip โทรศัพท์สำนักงาน กับการเชื่อมต่อ CRM เพื่อการให้บริการระดับคุณภาพ

Photo by rawpixel on Unsplash

CRM หรือ Customer Relationship Management นั้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนการบริการโดยการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีกับการบริการในองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ และให้ผลดีต่อองค์กรในแง่ของการเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้า ที่จะมีการใช้งานเพื่อเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการในด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาประยุกต์เข้ากับการให้บริการทางโทรศัพท์โดยจะเป็นการเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูลของการให้บริการลูกค้า รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่สามารถบันทึกได้จากการติดต่อสื่อสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการพัฒนาการบริการอย่างตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยระบบ CRM นั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโทรศัพท์สำนักงานรูปแบบใหม่ที่มีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้องมูลการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและรับมือกับการให้บริการของคู่สาย ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับระบบ ERP เพื่อนำมาบูรณาการการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น CRM จึงมีความสำคัญกับการใช้งานในสำนักงานเพื่อพัฒนาระดับการให้องค์แก่องค์กรที่มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานรุ่นใหม่ ที่รองรับการทำงานและฟังก์ชั่น CRM และ ERP เพื่อคุณภาพการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า ด้วยการแสดงรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคู่สาย ให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและจัดการแก้ปัญหา ทั้งช่วยในการบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าคู่สายได้อย่างดีมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการในด้านความเอาใจใส่และการให้บริการที่ดีขององค์กรที่สามารถให้บริการได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในการให้บริการทางโทรศัพท์ 

และด้วยระบบโทรศัพท์สำนักงาน Voip จาก YaleCom ที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารในสำนักงานและการบริการลูกค้าให้แก่องค์กรได้ด้วยระบบเสถียรภาพสูง Uptime 99.99% และครบครันไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประโยชน์สำหรับการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ฟังก์ชั่นบันทึกการสนทนา ไปจนถึงฟังก์ชั่นระดับสูงในการรายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของการติดต่อประชุมในสำนักงานหรือในส่วนของการให้บริการที่ีการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการที่เชื่อมต่อ CRM และ ERP แสดงชื่อลูกค้าเมื่อโทรเข้า เพื่อให้สามารถจดจำข้อมูลและรายละเอียดในทุกคู่สายให้บริการได้อย่างองค์กรมืออาชีพ 

.

.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก prosoftcrm.in.th

Cover Photo by rawpixel on Unsplash

2019-01-05T09:53:55+00:00