• VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ voip VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ 030462

VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ

สำหรับประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการโทรที่ตอนนี้ ได้ก้าวข้ามเข้าสู่ยุคความไฮเทคด้านการโทรในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการจดจำเสียงระหว่างสนทนา การบันทึกข้อมูลฝากยังระบบเก็บรักษาข้อมูลเบื้อต้นอย่าง CLOUD รวมไปถึงความสเถียรของระบบสัญญาณโทรศัพท์ VOIP ที่ทันสมัยอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ5-6 ปีที่แล้วความสะดวกอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นเด่นชัด และแย่ไปกว่านั้นคือความลำบากด้านการตดตั้งยังคงมีอยู่ ทำให้หน้าที่ของโทรศัพท์ถูกจำกัดไปจากระบบธุรกิจของไทย

VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ voip VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ photo 1516055619834 586f8c75d1de 1024x683

VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ

cover Hassan OUAJBIR photos by unsplash

การเติบโตของระบบโทรศัพท์บนฐานธุรกิจของไทยนั้น เริ่มมีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งในปี 2019 ปัจจุบันได้เติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ บนโทรศัพท์ อย่างโทรศัพท์สำนักงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาพร้อมกับระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งที่ก่อนหน้านี้ระบบโทรศัพท์กลับเกิดขึ้นก่อนและถูกใช่้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้าน ตู้โทรศัพท์ที่ให้บริการทั่วไป หรือโทรศัพท์สำนีักงาน ระบบการติดต่อเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไฮเทคโนโลยี เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งล้าหลังไปเสียแล้ว เพราะด้วยตัวของนวัตกรรมโทรศัพท์สำนักงานที่ต้องประสบกับปัญหาหลายด้าน คือด้านสัญญาณโทรศัพท์ที่ต้องคอยระวังและกังวลใจในเรื่องของคุณภาพเสียงและคุณภาพสัญญาณที่เอาแน่เอานอน ยึดตามสภาพอากาศไม่ได้ ทำให้การพูดคุยไม่สะดวก และไม่เอื้อต่อผู้โทรและผู้รับ สิ่งเหล่านี้ทำให้การให้คุณค่าของนวัตกรรมโทรศัพท์สำนักงานในอดีตไม่ได้รับความนิยมมากนััก ตลอดจน VOIP ในอดีตก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก ทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้การติดตั้งจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น ขณะเดียวกันระบบตู้สัญญาณที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากการติดตั้งและเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ ทำให้ต้องติดตั้งในบริเวณที่ไม่หากกันมากนัก เพื่อประสิทธิภาพการโทรที่ดี แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานั่นคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการดูแลต้องใช้เงินอย่างมหาศาล และพื้นที่สามารถติดตั้งต้องมีอย่างจำกัด ดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่เลือกใช้งานกัน คงมีแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่ยอมลงทุน

VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ voip VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ photo 1536489318149 dc9f8920c4fd 1024x576

cover Andy Art photos by unsplash

นอกจากนี้ฟังก์ชั่นตลอดการใช้งานของโทรศัพท์ในยุคอดีตก็มีเพียงการเชื่อมต่อสาย และโทรเข้าออกเท่านั้น ไม่ได้มีผลอะไรมากนักที่จะช่วยให้การดึงดูดลูกค้าเข้ามาลุงทุน ทำให้การวางแผนสำหรับโทรศัพท์เพื่อธุรกิจถูกมองว่าไม่น่าจะเป็นตัวช่วยในการลงทุนเพิ่มผลผลิตในการทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม หรือรายย่อย คงมองข้ามไปได้เลยสำหรับประสิทธิภาพที่ช่วยในการโทรอย่าง VOIP จนก้าวเข้ามาในยุคปัจจุบันการเติบโตของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่อย่าง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ทเริ่มเติบโตขึ้น จนเป็นที่รู้จักของผู้คน อย่างก้าวกระโดด ประสิทธิภาพเหล่านี้ที่เราก็คุ้นเคย ได้แทรกเข้าไปยังระบบโทรศัพท์อีกครั้ง ทำให้ระบบดังกล่าวตื่นจากการหลับใหลจน จนกลายเป็นประสิทธิภาพรูปแบบใหม่ของหน้าวงการโทรศัพท์ ที่ให้มากกว่าการโทรทั่วไปแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย เมื่อได้ลองใช้ นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนและขยายโอกาสในการทำงาน อย่างการไม่ใช้สายสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อและการดูแล แต่เน้นระบบการเชื้อต่อแบบไร้สาย ตรวจเช็คง่าย ที่สำคัญยังสามารถติดตั้งตู้สาขาได้อย่างไม่จำกัดพื้นที่ ด้วยแระสิทธิภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่นี้ มีความเร็ว แรง ทำให้สเถียรภาพการเชื่อมต่อดูดีขึ้น มั่นคงพร้อมเชื่อมต่อทุกการรับสาย ขณะเดียวกันอัตราในการบริการยังคุ้มค่าและเป็นไปได้สวย เหมาะสมกับทุกธุรกิจอีกด้วย

VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ voip VOIP ไม่ใช่เรื่อง่ายสำหรับระบบสัญญาณโทรศัพท์จะมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ photo 1444653614773 995cb1ef9efa 1024x679

cover Adeolu Eletu photos by unsplash

ธุรกิจปัจจุบันคงคุ้นชินกับคำว่า ชิปปิ้งเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าธุรกิจชิปปิ้งเหล่านี้เติบโตมาได้สักพักใหญ่ ในวงการธุรกิจไทย จะเห็นจากการเริ่มเปิดธุรกิจเป็นตัวแทนชิปปิ้งสินค้าหลาdหลาย อย่าง Thaitopcargo weshopchina ธุรกิจเหล่านี้ก็เลือกใช้ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP ในปัจจุบันเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นธุรกิจอย่างประเภทการบริการ ก็เลือกใช้การสื่อสารแบบใหม่นี้มากยิ่งขึ้น ทำให้ระบบโทรศัพท์สำนักงานเริ่มเติบโตขึ้นจากการหลับใหลในอดีต สู่เทคโนโลยียุคใหม่ที่พร้อมให้บริการ อย่าง Yale com ที่พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการโทรให้กับทุกธุรกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง พร้อมช่วยให้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ก็สามารถเติบโตไปพร้อมกันบนตลาดอีคอมเมิร์ชแห่งนี้

2019-04-03T17:20:07+00:00