ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับฟังก์ชั่นใช้งาน yalecom ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud กับฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และครอบคลุม                       yalecom 768x402

ระบบโทรศัพท์สำนักงาน บน Cloud เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ที่ใช้เบอร์ 02 ผ่านอินเตอร์เน็ต (SIP Trunk) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุด ประหยัดค่าโทรออก และครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นการใช้งานจะแตกต่างไปตามแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกใช้ เช่น แพ็จเกจ Basic, Basic Plus, Standard และ Call Center คุณสมบัติของแต่ละแพ็คเกจ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ลักษณะและขนาดขององค์กร โดยต่อไปนี้คือคุณสมบัติบางส่วนของระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud จาก YaleCom

 1. โทรหากันฟรีในระบบ YaleCom เหมือนกัน แม้จะเป็นเบอร์ต่างกัน แต่หากใช้ระบบ YaleCom เหมือนกันในองค์กรเดียวกัน ก็สามารถโทรหากันได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในและนอกออฟฟิศก็ตาม
 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ ที่เป็นปราการด่านแรกของการให้บริการลูกค้า เช่น เมื่อมีการโทรเข้ามาในสำนักงาน ระบบ IVR จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าแยกแยะได้ว่าจะติดต่อกับแผนกใด ฝากข้อความหรือต้องการให้โทรกลับ ข้อดีของระบบ IVR คือ บริษัทไม่ต้องจ้างพนักงานรับสาย เพราะระบบจะช่วยพาสายลูกค้าไปยังแผนกที่ต้องการติดต่อได้ทันที
 3. ฟังข้อมูลอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบรับอัตโนมัติ สำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ลูกค้าที่โทรเข้ามา และไม่ได้ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Call Center โดยระบบจะมีการกำหนดเสียงไว้ล่วงหน้า (Pre-Recording) ข้อดีคือ ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องรอคิวรับสายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสายโทรเข้ามาก
 4. จัดคิวรับสาย โอนสาย ในแต่ละแผนกสามารถกำหนดเบอร์ประจำแผนก และกำหนดได้ว่าจะจัดลำดับในการรับสายอย่างไร เช่น แผนก Call Center จัดลำดับการรับสายแบบบนลงล่าง วนไปจนครบทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับสายเท่ากัน หรือวนแบบบนลงล่างเสมอโดยไม่ต้องจัดคิวให้รับสายทุกคน หรือสายเข้าพร้อมกันหมดแล้วให้พนักงานคนใดคนหนึ่งเลือกรับสาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานภายในองค์กร ส่วนการโอนสายเป็นการโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นตามที่ลูกค้าต้องการหรือโอนเข้ารับบริการรับฝากข้อความเสียง
 5. กำหนดเสียงเพลงรอสาย สามารถตั้งเสียงเพลงรอสายได้แบบเพลินๆ สร้างความผ่อนคลายสำหรับลูกค้าในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่รับสาย
 6. ประชุมสาย สามารถประชุมสายร่วมกันได้ทันที ไม่ว่าปลายสายจะอยู่ที่ไหน ห่างไกลกันคนละจังหวัดหรือคนละสาขา ก็ไม่เป็นปัญหาในการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และได้ข้อสรุปของการประชุมที่รวดเร็วฉับไว
 7. รายงานการโทรเข้า-โทรออก ไม่ได้รับสาย ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud สามารถบันทึกรายการการโทรเข้า-โทรออก รวมทั้งเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย รวมทั้งสามารถคัดกรองเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ และยังสามารถ Export File เพื่อส่งต่อหรือใช้งาน File ในรูปแบบอื่นได้
 8. บันทึกเสียงสนทนา สิ่งที่ทำให้ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud เหนือกว่าระบบโทรศัพท์สำนักงานทั่วไปคือ สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ในตัว โดยสามารถกดฟังได้ในขณะนั้นหรือดาวน์โหลดมาฟังได้ในภายหลังทางเว็บไซต์ของ YaleCom
 9. โทรออกราคาประหยัด กรณีที่ใช้เบอร์ 02 ของ YaleCom คิดค่าโทรออกเพียง 0.8 บาท/นาที สำหรับการโทรไปยังเบอร์มือถือ และครั้งละ 3 บาทสำหรับเบอร์ 02 หากเป็นเบอร์เดิมของลูกค้า แต่ผ่านโครงข่าย YaleCom คิดค่าโทรออก 0.8 บาท/นาที สำหรับการโทรไปยังเบอร์มือถือ และ 1 บาท/นาทีสำหรับการโทรไปเบอร์ 02
 10. ระบบหัวหน้าดักฟังสายสนทนา (Listen) เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบโทรศัพท์แบบ Call Center หรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยฟังก์ชั่นการใช้งานนี้ สำหรับระดับหัวหน้าที่ต้องฟังการสนทนาของพนักงานและลูกค้า ซึ่งทั้งพนักงานและลูกค้าจะไม่รู้ว่ามีการดักฟัง
 11. ระบบหัวหน้าสอนงานในสาย (Whisper) เป็นการกระซิบให้พนักงานได้ยิน แต่ลูกค้าไม่ได้ยิน เป็นการสอนงานแบบเรียลไทม์
 12. ระบบหัวหน้าแทรกแซงสายสนทนา (Barge) เป็นการพูดให้ได้ยินทั้งพนักงานและลูกค้า คล้ายกับประชุมสาย
 13. รายงานเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ เป็นการรายงานภาพรวมทั้งหมดของการใช้โทรศัพท์ และแสดงว่าช่วงเวลาใดมีการใช้งานไปเท่าไหร่ เป็นสายโทรเข้า สายโทรออก หรือสายที่ไม่ได้รับ ทั้งรูปแบบกราฟและตารางเพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้
 14. รายงานแบบกราฟิกสำหรับระบบ Call Center เป็นรายงานของผู้ใช้ภายในแต่ละเบอร์ โดยแสดงผลว่าพนักงานคนไหนมีสายโทรเข้า โทรออกหรือไม่ได้รับสายเป็นจำนวนเท่าไหร่
 15. ระบบประเมินความพึงพอใจ สามารถตั้งระบบนำให้ลูกค้าไปยังระบบประเมินความพึงพอใจ เช่น คุณพอใจกับบริการของเรามากน้อยเพียงใด กด 1 กด 2 หรือให้ระดับคะแนนตามที่ต้องการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

YaleCom ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud รองรับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาด SME และขนาดใหญ่ ช่วยคุณประหยัดค่าโทรศัพท์ และได้ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบเครื่อง เสริมประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขององค์กร