ให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer)

ระบบโทรออกอัตโนมัติ ให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer) autodialer 01 768x432

เนื่องด้วยปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น บริษัทและองค์กรต่าง ๆ มักจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ทีมขายมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนการขายที่กำลังได้รับความนิยมคือ ระบบโทรออกอัตโนมัติ (Auto dialer)

Auto dialer

เป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการโทรออกหาเลขหมายโทรศัพท์ในฐานข้อมูล ที่เมื่อปลายสายกดรับสายแล้วระบบควบคุมอัตโนมัติจะเล่นเสียงข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แจ้งหมดอายุบริการ แจ้งยอดค้างชำระ เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ Call center ในการโทรออก เป็นการทำตลาดผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่มีข้อดีคือสามารถกำหนดวัน/เวลา ในการโทรออกได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูลตัวเลขเช่น เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต วันเกิด ไปยัง API ต่าง ๆ เพื่อการประมวลผลได้ อย่างไรก็ตาม ระบบก็ยังคงสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ Call center ได้เมื่อผู้รับปลายสายต้องการ

ระบบ Robo Calling จาก YaleCom

เป็นบริการเสริมระบบโทรออกอัตโนมัติ ทำงานผ่าน Cloud ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ และระบบให้ยุ่งยาก ด้วยการโทรออกแบบ Progressive dialer ที่โทรออกไปยังรายชื่อลูกค้าเป้าหมายทีละรายชื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ เช่น การต่อประกัน หรือซื้อบริการเสริม ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อหรือส่งข้อมูลได้ทันที ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ Call center โทรออกไป ช่วยให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดเวลาที่สูญเสียไปให้น้อยที่สุด

Progressive Dialer

คือระบบที่ควบคุมการโทรออกอัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงข้อมูลการติดต่อ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อมูลได้ ก่อนที่ระบบจะโทรออก และเมื่อปลายทางทำการวางสายแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าสายต่อไปและโทรออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ช่วงเวลาระหว่างสายนั้นสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่ระบบ Progressive dialer เข้ามามีบทบาท ซึ่งก็หมายถึงการลดต้นทุนทั้งด้านเวลาและเจ้าหน้าที่ แต่ยังสามารถทำให้องค์กรมียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้นั่นเอง