Month: January 2020

Cloud Phone จุดแข็งของระบบโทรศัพท์บน Cloud

Cloud Phone เป็นระบบโทรศัพท์ยุคใหม่ ที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ เป็นระบบโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรทุกขนาด

Cloud Phone 9 คำน่ารู้ในแวดวงธุรกิจปี 2020

Cloud Phone ระบบโทรศัพท์ขององค์กรธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และรองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์