Month: May 2020

ระบบ call center กับข้อดีที่บริษัทได้รับ yalecom ระบบ call center ระบบ Call Center กับ 9 ข้อดีที่บริษัทจะได้รับ 9                                  Call Center yalecom 1024x536

ระบบ Call Center กับ 9 ข้อดีที่บริษัทจะได้รับ

ระบบ Call Center เป็นระบบโทรศัพท์สำนักงานที่หลายบริษัทนิยมใช้ในการรับสายจากลูกค้าโดยตรง ถือเป็นหนึ่งในการให้บริการของธุรกิจ ที่ลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย และสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการอดีตถึงปัจจุบัน yalecom ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                                                                         yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์สำนักงานกับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างสิ้นเชิงสำหรับระบบโทรศัพท์ จากอดีตที่โทรศัพท์ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ Alexander Graham Bell พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PBX) เพื่อใช้ในองค์กร ต่อเนื่องสู่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) ที่ได้รับความนิยมในยุคนี้