Month: July 2020

voip 20 สถิติที่ยืนยันว่าเป็นระบบโทรศัพท์มาแรง yalecom voip VoIP กับ 20 สถิติที่ยืนยันได้ว่า เป็นระบบโทรศัพท์ที่กำลังมาแรง voip 20                                                          yalecom 1024x536

VoIP กับ 20 สถิติที่ยืนยันได้ว่า เป็นระบบโทรศัพท์ที่กำลังมาแรง

ปัจจุบัน หลายบริษัททั่วโลกหันมาใช้ระบบโทรศัพท์ VoIP ตามความรวดเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต่อไปนี้ คือ 20 สถิติที่เราได้รวบรวมมาเพื่อช่วยยืนยันได้ว่า VoIP เป็นภาพลักษณ์ของระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ทันสมัย และมาแรงตั้งแต่ปี 2018

ระบบโทรศัพท์กับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร yalecom ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์กับวิวัฒนาการ (evolution) ของเทคโนโลยีการสื่อสาร                                                      Yalecom 1024x536

ระบบโทรศัพท์กับวิวัฒนาการ (evolution) ของเทคโนโลยีการสื่อสาร

ระบบโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยนั้น มีความเชื่อมโยงกับความเร็วและความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ต มาดูกันว่าเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ยุค 1G-5G นั้น มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง